Til hovedinnhold

Fag og yrkesgrupper

Fagforbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. I tillegg organiserer vi selvstendig næringsdrivende og frilansere. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Finn din yrkesgruppe nedenfor, eller søk på enkeltyrke.

Søk på yrke

Søk på yrke

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?