Til hovedinnhold

Fagforbundet for barne- og ungdomsarbeidere

Barne- og ungdomsarbeideren er en viktig ressurs for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Fagforbundet tok initiativ og utarbeidet lærerplanene for barne- og ungdomsarbeiderfaget, som ble opprettet i 1994. Siden da har vi arbeidet yrkespolitisk for at kompetansen skal bli brukt og anerkjent på alle arenaer for barn og unge.

Barne- og ungdomsarbeider i skolen

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen. Er du rektor, pedagogisk leder, elevassistent, musikklærer, barne- og ungdomsarbeider eller spesialpedagog, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Les mer om Fagforbundet i skolen

Barne- og ungdomsarbeider i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både kommunale og private barnehager. Enten du er barne- og ungdomsarbeider, barnehageassistent, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Les mer om Fagforbundet i barnehagen

Barne- og ungdomsarbeider som jobber med ungdom

Fagforbundet organiserer klubbarbeidere, klubbledere, aktivitetsledere, fritidsledere, miljøarbeidere og andre som arbeider innenfor kommunale fritidstilbud til barn og unge. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Les mer om Fagforbundet og deg som jobber med ungdom

Barne- og ungdomsarbeider i SFO/AKS

Fagforbundet organiserer ansatte i SFO og AKS. Er du assistent, leder, lærer eller barne- og ungdomsarbeider, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Les mer om Fagforbundet i SFO/AKS

Fagforbundet jobber for at barne- og ungdomsarbeideren skal:

 • Være lønnet som fagarbeider.
 • Bli titulert med sin yrkestittel og få aksept for sin fagkompetanse.
 • Bli anerkjent som en praktisk pedagogisk medarbeider på alle arenaer for barn og unge mellom 0 til 18 år.
 • Være en lovfestet del av grunnbemanninga i barnehager.
 • Få faglig utvikling.
 • Ha muligheter til etter- og videreutdanning, blant annet Fagskoletilbud.

Fagforbundet... :

 • ønsker at flere unge velger barne- og ungdomsarbeiderfaget, og at voksne med erfaring fra sektoren velger å formalisere kunnskapen sin ved å ta fagbrev, blant annet via praksiskandidatordningen.
 • er en aktiv pådriver for å styrke utdanninga og jobber for at muligheten til å ta fagbrev som voksen, skal være lik over hele landet.
 • krever at en ny barnehagelov skal lovfeste krav om 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
 • jobber for at arbeidsgivere, kolleger og brukergrupper får mer kunnskap om kompetansen til en barne- og ungdomsarbeider.
 • jobber for alle yrkesgruppene på arbeidsplassen, både faglig og politisk. Samtidig er det viktig å vise det unike med hver yrkesgruppe.
 • mener at yrkesfaglig samarbeid og tverrfaglighet er viktig for å se helheten på arbeidsplassen. Alle ansatte må ha tid og kunnskap til å utføre oppgavene de har ansvar for.

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Fagleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?