Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med park og grøntfag

Fagforbundet organiserer deg som jobber innenfor park og grøntfag. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Godt miljø, folkehelse og gode arenaer

De som arbeider innenfor park og grøntfag sørger for trivsel og godt miljø i det offentlige rom, og bidrar til bedre folkehelse.  Våre medlemmer sørger for at velpleide parker, idrettsanlegg og friområder utgjør gode arenaer for aktivitet og utendørsliv. Også skjærgården vår vedlikeholdes og tilrettelegges til både organiserte og uorganiserte aktiviteter og kirkegårdene våre er steder med verdighet og ro. Sansehager anlagt for tilstedeværelse, gjenkjennende aktiviteter og samvær har også blitt svært utbredt.

En forutsigbar kommuneøkonomi er garantien for innbyggernes tilbud og gode grøntfaglige arbeidsplasser. Gratis tilgang til idrettsanlegg og friområder bidrar til å redusere forskjellene og fattigdomsproblemene i Norge.

Hvem er grøntarbeideren?

  • Gartnere/anleggsgartnere i parker med beplantning og vedlikehold
  • Kirkegårdsarbeidere med grøntanlegg og begravelser.
  • Byggdriftere på skoler og andre institusjoner
  • Idrettsarbeidere på anlegg med idrettsbaner, skøyteanlegg, badeanlegg, turløyper og lysløyper
  • De som utvikler og vedlikeholder friområder med skjærgårdstjeneste, rekreasjonsområder og lekeplasser

Grøntfaglig ansatte forvalter store fellesverdier. Derfor er det er viktig at de ansatte i sektoren har høy kompetanse og at de får opplæring og kurs på områder som er nødvendig eller lovpålagt. Arbeidstakere uten fagbrev bør oppmuntres til å ta dette, og samtidig få nødvendig hjelp og tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Miljøets medhjelpere
Ansatte i grønn sektor er viktige aktører i miljøvernet, samtidig som klimaendringene stiller oss overfor nye utfordringer. Fagforbundet er forkjempere for en videre utvikling i pakt med naturen, og derfor er grøntarbeiderne er så viktige. De ansatte i grønn sektor spiller en stor rolle i utfordringer som:

  • Søppelhåndtering innen park og idrett
  • Økt bevisstgjøring innen plantevern og på bruk av sprøytemiddel
  • Bruken av plast i kranser og buketter på kirkegårder, lys og lykter på gravene har emballasje av plast og metall og batteridrevne kirkegårdslys blir mer og mer vanlig.
  • Bruk av engangsgriller i friområder
  • Gummikulene som brukes som fyll i kunstgressbaner, og hvordan disse spres i naturen og vannkildene våre.

FAGUS Rådgivning

Fagforbundet har gleden av å tilby deg som jobber innen grøntanleggssektoren tilgang til FAGUS Rådgivning - hvor du som medlem i Fagforbundet kan:

For å få tilgang til FAGUS Rådgivning må du klikke her for å registrere deg.

Etter 1-3 virkedager vil du motta en e-post fra FAGUS med informasjon om brukernavn, oppretting av passord og innlogging.

 

 

 

Aktuelt

Se alle

Last ned brosjyrer og materiell

HMS for ansatte i grøntsektoren Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktliste

Portrettbilde av Mette K. Haugen

Mette K. Haugen

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?