Fagforbundet for deg som jobber med park og grøntfag

Fagforbundet organiserer deg som jobber innenfor park og grøntfag. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Godt miljø, folkehelse og gode arenaer

De som arbeider innenfor park og grøntfag sørger for trivsel og godt miljø i det offentlige rom, og bidrar til bedre folkehelse.  Våre medlemmer sørger for at velpleide parker, idrettsanlegg og friområder utgjør gode arenaer for aktivitet og utendørsliv. Også skjærgården vår vedlikeholdes og tilrettelegges til både organiserte og uorganiserte aktiviteter og kirkegårdene våre er steder med verdighet og ro. Sansehager anlagt for tilstedeværelse, gjenkjennende aktiviteter og samvær har også blitt svært utbredt.

En forutsigbar kommuneøkonomi er garantien for innbyggernes tilbud og gode grøntfaglige arbeidsplasser. Gratis tilgang til idrettsanlegg og friområder bidrar til å redusere forskjellene og fattigdomsproblemene i Norge.

Hvem er grøntarbeideren?

  • Gartnere/anleggsgartnere i parker med beplantning og vedlikehold
  • Kirkegårdsarbeidere med grøntanlegg og begravelser.
  • Byggdriftere på skoler og andre institusjoner
  • Idrettsarbeidere på anlegg med idrettsbaner, skøyteanlegg, badeanlegg, turløyper og lysløyper
  • De som utvikler og vedlikeholder friområder med skjærgårdstjeneste, rekreasjonsområder og lekeplasser

Grøntfaglig ansatte forvalter store fellesverdier. Derfor er det er viktig at de ansatte i sektoren har høy kompetanse og at de får opplæring og kurs på områder som er nødvendig eller lovpålagt. Arbeidstakere uten fagbrev bør oppmuntres til å ta dette, og samtidig få nødvendig hjelp og tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Miljøets medhjelpere
Ansatte i grønn sektor er viktige aktører i miljøvernet, samtidig som klimaendringene stiller oss overfor nye utfordringer. Fagforbundet er forkjempere for en videre utvikling i pakt med naturen, og derfor er grøntarbeiderne er så viktige. De ansatte i grønn sektor spiller en stor rolle i utfordringer som:

  • Søppelhåndtering innen park og idrett
  • Økt bevisstgjøring innen plantevern og på bruk av sprøytemiddel
  • Bruken av plast i kranser og buketter på kirkegårder, lys og lykter på gravene har emballasje av plast og metall og batteridrevne kirkegårdslys blir mer og mer vanlig.
  • Bruk av engangsgriller i friområder
  • Gummikulene som brukes som fyll i kunstgressbaner, og hvordan disse spres i naturen og vannkildene våre.

 

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
HMS for ansatte i grøntsektoren PDF (234 k) Last ned Bestill

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Mette Karin Haugen

Mette Karin Haugen
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk