Fagforbundet for arkivarer og arkivansatte

Fagforbundet er forbundet for deg som er arkivar eller arkivansatt. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet er opptatt av en helhetlig organisering av dokumentforvaltningen og jobber for å sikre offentlige og private tjenester med god kvalitet. Dokumentforvaltning og andre kontortjenester er en del av helheten i en organisasjon.

Utviklingen av egne ansatte og oppfølging av kompetanseplaner er viktige elementer i kvalitetsarbeidet. Yrket er avhengig av kompetanseutvikling for å ha god kvalitet og tilpasse de ansattes kompetanse til ny teknologi og kunnskap.

Fagforbundet har etablert en faggruppe på arkivområdet som ivaretar alle sider ved arkivarbeidet som fag.

Faglige tilbud:

  • Fagkonferanser innen området arkiv/ dokumentforvaltning
  • Nyhetsbrev en gang i måneden  
  • Faglunsjer og ulike lokale tilbud

I Fagforbundet vil du møte ulike yrkesgrupper og få faglige nettverk på tvers av yrker og også på tvers av ulike sektorer. Det gir deg unike muligheter i din faglige utvikling.

Tverrfaglig styrke

Fagforbundets styrke er størrelse, tverrfaglighet og helhetlig samfunnsforståelse. Tverrfaglighet er en styrke for å få til helhetlige utviklingsprosesser som jobbglidning, samarbeid på tvers av yrkesgrupper, kvalitetsforbedring og innbyggernes rettssikkerhet.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Gratis fagkveld: Støvete arkiv eller digitale og effektive data?

Agendakveld på Kulturhuset (Oslo) 1. april, klokka 1730 – 1845: Media avslører igjen og igjen at norske kommuner mangler vesentlig dokumentasjon både i store økonomiske saker og viktige beslutninger som påvirker livssituasjonen til enkeltmennesker. Digitaliseringen av samfunnet gjør situasjonen enda vanskeligere.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Temahefte 48 - Nytt personvern Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber med dokumentforvaltning/arkiv PDF (387 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon