Til hovedinnhold

Fagforbundet for dokumentforvaltere og arkivarer

Fagforbundet er forbundet for deg som er dokumentforvalter, arkivar eller arkivansatt. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet er opptatt av en helhetlig organisering av dokumentforvaltningen og jobber for å sikre offentlige og private tjenester med god kvalitet. Dokumentforvaltning og andre kontortjenester er en del av helheten i en organisasjon.

Utviklingen av egne ansatte og oppfølging av kompetanseplaner er viktige elementer i kvalitetsarbeidet. Yrket er avhengig av kompetanseutvikling for å ha god kvalitet og tilpasse de ansattes kompetanse til ny teknologi og kunnskap. I arkivfaget tilegner man seg god kompetanse ikke bare innenfor arkiv, også IT, digitalisering og juss. 

Fagforbundet har etablert en faggruppe på arkivområdet som ivaretar alle sider ved arkivarbeidet som fag.

Faglige tilbud:

  • Fagkonferanser innen området arkiv/dokumentforvaltning
  • Nyhetsbrev 
  • Webinarer

Aktuelt nå: Eforvaltningskonferansen 2022, 20-21. september. 

I Fagforbundet vil du møte ulike yrkesgrupper og få faglige nettverk på tvers av yrker og også på tvers av ulike sektorer. Det gir deg unike muligheter i din faglige utvikling.

For mer informasjon om nyheter fra yrkesseksjonen kan du lese vårt nyhetsbrev her

Videreutdanning

Fagforbundet arbeider mye med utdanningsspørsmål, og har vært med på å utvikle flere emnegrupper innen HR- og personal, ledelse og administrasjon i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Fagforbundet tilbyr studieplasser for medlemmer hvert år. I 2021-2022 tilbyr vi videreutdanning innen ledelse og digitalisering. Kullet på dette studiet er ferdig våren 2022. For studieoppstart høsten 2022 vil vi komme tilbake med nytt studietilbud. Høgskolen i Innlandet har ansvar for opptak, administrasjon av studiet og innhold.

Les mer om samarbeidet med Høgskolen i innlandet HER

Tverrfaglig styrke

Fagforbundets styrke er størrelse, tverrfaglighet og helhetlig samfunnsforståelse. Tverrfaglighet er en styrke for å få til helhetlige utviklingsprosesser som jobbglidning, samarbeid på tvers av yrkesgrupper, kvalitetsforbedring og innbyggernes rettssikkerhet.

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for deg som jobber med dokumentforvaltning/arkiv Last ned
Temahefte 48 - Nytt personvern

Kontaktliste

Portrettbilde av Henriette Eia Erdal

Henriette Eia Erdal

Rådgiver (vikar)

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Lyra Lluka

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?