Fagforbundet for arkivarer og arkivansatte

Fagforbundet er forbundet for deg som er arkivar eller arkivansatt. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet er opptatt av en helhetlig organisering av dokumentforvaltningen og jobber for å sikre offentlige og private tjenester med god kvalitet. Dokumentforvaltning og andre kontortjenester er en del av helheten i en organisasjon.

Utviklingen av egne ansatte og oppfølging av kompetanseplaner er viktige elementer i kvalitetsarbeidet. Yrket er avhengig av kompetanseutvikling for å ha god kvalitet og tilpasse de ansattes kompetanse til ny teknologi og kunnskap.

Fagforbundet har etablert en faggruppe på arkivområdet som ivaretar alle sider ved arkivarbeidet som fag.

Faglige tilbud:

  • Fagkonferanser innen området arkiv/ dokumentforvaltning
  • Nyhetsbrev en gang i måneden  
  • Faglunsjer og ulike lokale tilbud

I Fagforbundet vil du møte ulike yrkesgrupper og få faglige nettverk på tvers av yrker og også på tvers av ulike sektorer. Det gir deg unike muligheter i din faglige utvikling.

Tverrfaglig styrke

Fagforbundets styrke er størrelse, tverrfaglighet og helhetlig samfunnsforståelse. Tverrfaglighet er en styrke for å få til helhetlige utviklingsprosesser som jobbglidning, samarbeid på tvers av yrkesgrupper, kvalitetsforbedring og innbyggernes rettssikkerhet.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Etikk i hverdagen, diskusjonskort SKA
Fagforbundet for deg som jobber med dokumentforvaltning/arkiv Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill
Temahefte 23 - Orden i arkivet
Temahefte 48 - Nytt personvern Bestill

Kontaktliste

Uten kontaktbilde

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon