Til hovedinnhold

Ny som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er du viktig både for kollegene dine og for arbeidsplassen. De tillitsvalgte er bindeleddet mellom ansatte og arbeidsgiver. Her er det du trenger å vite for å komme i gang.

"Det er et maktforhold i arbeidslivet, og du står ikke veldig sterkt som enkeltindivid. Men sammen; så er vi veldig sterke."

Fantastisk at du har blitt tillitsvalgt! Da er du med på et lag som har fått til mange seire for norske arbeidstakere de siste årene.

Du kjenner sikkert på at det er mye å skulle sette seg inn i, og det skal du få god hjelp til.

Alle tillitsvalgte skal ha skolering. Omkring åtte tusen tillitsvalgte deltar på kurs hvert eneste år. Fagforbundets tillitsvalgtopplæring er gratis. Det inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Det er fagforeninga som har ansvaret for skolering av sine egne tillitsvalgte.

Se våre kurs og konferanser

Hva gjør en tillitsvalgt

Som tillitsvalgt har du en dobbeltrolle. I det daglige arbeidet er du en vanlig ansatt, som må følge instrukser fra ledelsen. Men straks det dukker opp en sak hvor du må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes.
Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter og er i enkelte situasjoner en likeverdig part med arbeidsgiver. Hovedavtalen er den viktigste avtalen mellom partene i arbeidslivet, og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte

  • Bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • Sørge for god informasjon til rett tid
  • Verving og innmelding
  • Kalle inn til medlemsmøter/plassmøter/gruppemøter

Svare på spørsmål om medlemmenes rettigheter i arbeidslivet som:

Inviter medlemmene til klubbmøte

Hvem skal jeg invitere? Hva må jeg huske på? Hvordan skriver jeg en saksliste? Og hva bør referatet inneholde? Har medlemmene forslag på saker som bør tas opp?

Se tips for å holde klubbmøte

Gjør deg kjent som tillitsvalgt

Stor arbeidsplass? Har dere en oppslagstavle kan du laste ned denne A4-plakaten og presentere deg selv.

Jeg er din tillitsvalgt (pdf)

Dine rettigheter som tillitsvalgt

Hovedavtalen bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har som tillitsvalgt. Her er noen:

  • Du har medbestemmelsesrett
  • Du har innsynsrett i budsjettet
  • Du skal være med å utarbeide og godkjenne turnusplaner

Frikjøp av tillitsvalgte

Der det er medlemsgrunnlag, kan tillitsvalgte bli frikjøpt fra jobben sin, helt eller delvis. Det vil si at den tillitsvalgte får betalt for å gjøre tillitsvalgt-jobben. Tillitsvalgt-lønna kan enten dekkes av arbeidsgiver, eller av Fagforbundet.

Trenger flere medlemmer

Skal vi ha en sikker jobb og gode lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi en sterk organisasjon. Det er en sentral oppgave for alle tillitsvalgte å verve nye medlemmer til forbundet. Desto flere vi er, desto sterkere er vi.

Som tillitsvalgt bør arbeidsgiver orientere deg om alle nye ansettelser i virksomheten. Sjekk din egen hovedavtale og se om du har en rettighet til å bli informert om dette
.

Medlemsportalen

Tillitsvalgte i Fagforbundet har tilgang til en egen meny i medlemsportalen med nyttig informasjon og en rekke verktøy for tillitsvalgte.

Du må være registrert som tillitsvalgt i medlemsregisteret (Fane2) for å få tilgang. Hvis du ikke ser menypunktet tillitsvalgt når du logger deg inn, må du ta kontakt med fagforeninga di og be dem sjekke om du er registrert.

Tillitsvalgte får tilsendt en egen nyhetsavis, OSS tillitsvalgte. Denne finnes også som app. Avisen utgis ti ganger i året med informasjon og nyheter. Vi har også en webapp med nyttige verktøy for arbeidsplassbesøk. I tillegg sender forbundet ukentlige nyhetsbrev til tillitsvalgte.

 

Aktuelt

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?