Ny som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er du viktig både for kollegene dine og for arbeidsplassen. De tillitsvalgte er bindeleddet mellom ansatte og arbeidsgiver. Her er det du trenger å vite for å komme i gang.

"Det er et maktforhold i arbeidslivet, og du står ikke veldig sterkt som enkeltindivid. Men sammen; så er vi veldig sterke."

Fantastisk at du har blitt tillitsvalgt! Da er du med på et lag som har fått til mange seire for norske arbeidstakere de siste årene.

Du kjenner sikkert på at det er mye å skulle sette seg inn i, og det skal du få god hjelp til.

Alle tillitsvalgte skal ha skolering. Omkring åtte tusen tillitsvalgte deltar på kurs hvert eneste år. Fagforbundets tillitsvalgtopplæring er gratis. Det inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Det er fagforeninga som har ansvaret for skolering av sine egne tillitsvalgte.

Se våre kurs og konferanser

Hva gjør en tillitsvalgt

Som tillitsvalgt har du en dobbeltrolle. I det daglige arbeidet er du en vanlig ansatt, som må følge instrukser fra ledelsen. Men straks det dukker opp en sak hvor du må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes.
Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter og er i enkelte situasjoner en likeverdig part med arbeidsgiver. Hovedavtalen er den viktigste avtalen mellom partene i arbeidslivet, og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte

  • Bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • Sørge for god informasjon til rett tid
  • Verving og innmelding
  • Kalle inn til medlemsmøter/plassmøter/gruppemøter

Svare på spørsmål om medlemmenes rettigheter i arbeidslivet som:

Inviter medlemmene til klubbmøte

Hvem skal jeg invitere? Hva må jeg huske på? Hvordan skriver jeg en saksliste? Og hva bør referatet inneholde? Har medlemmene forslag på saker som bør tas opp?

Se tips for å holde klubbmøte

Dine rettigheter som tillitsvalgt

Hovedavtalen bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har som tillitsvalgt. Her er noen:

  • Du har medbestemmelsesrett
  • Du har innsynsrett i budsjettet
  • Du skal være med å utarbeide og godkjenne turnusplaner

Frikjøp av tillitsvalgte

Der det er medlemsgrunnlag, kan tillitsvalgte bli frikjøpt fra jobben sin, helt eller delvis. Det vil si at den tillitsvalgte får betalt for å gjøre tillitsvalgt-jobben. Tillitsvalgt-lønna kan enten dekkes av arbeidsgiver, eller av Fagforbundet.

Trenger flere medlemmer

Skal vi ha en sikker jobb og gode lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi en sterk organisasjon. Det er en sentral oppgave for alle tillitsvalgte å verve nye medlemmer til forbundet. Desto flere vi er, desto sterkere er vi.

Som tillitsvalgt bør arbeidsgiver orientere deg om alle nye ansettelser i virksomheten. Sjekk din egen hovedavtale og se om du har en rettighet til å bli informert om dette
.

Medlemsportalen

Tillitsvalgte i Fagforbundet har tilgang til en egen meny i medlemsportalen med nyttig informasjon og en rekke verktøy for tillitsvalgte.

Du må være registrert som tillitsvalgt i medlemsregisteret (Fane2) for å få tilgang. Hvis du ikke ser menypunktet tillitsvalgt når du logger deg inn, må du ta kontakt med fagforeninga di og be dem sjekke om du er registrert.

Tillitsvalgte får tilsendt en egen nyhetsavis, OSS tillitsvalgte. Denne finnes også som app. Avisen utgis ti ganger i året med informasjon og nyheter. Vi har også en webapp med nyttige verktøy for arbeidsplassbesøk. I tillegg sender forbundet ukentlige nyhetsbrev til tillitsvalgte.

 

Aktuelt

Bli valgt!

Har du lyst til å bli tillitsvalgt må du, som navnet sier, bli valgt. Du må være medlem i Fagforbundet, og de som velger deg er Fagforbundets medlemmer på arbeidsplassen din - det er de som gir deg tillit til å representere dem.

Les mer om hvordan det er å være ny som tillitsvalgt

Medlemsmøte er stedet

Vanligvis kan du stille til valg på et medlemsmøte, men hva gjør du dersom det ikke finnes noen tillitsvalgte på jobben din som arrangerer medlemsmøter, eller arbeidsplassen ikke er omfattet av en tariffavtale i det hele tatt?

Du skal ikke stå alene - ta alltid kontakt med fagforeninga di

Fagforbundet har fagforeninger i alle landets kommuner. Tenker du at dere trenger en tillitsvalgt på jobben din kan du ta kontakt med fagforeninga di - så vil de hjelpe deg med å gjennomføre et medlemsmøte der dere kan få valgt en tillitsvalgt. 

Finn din fagforening

Har ikke tariffavtale?

Hvis du jobber et sted uten tariffavtale er veien fram litt vanskeligere. Men regelen er den samme - ta kontakt med fagforeninga di, så får du hjelp.

Arbeidsplassendin kan opprette en tariffavtale med Fagforbundet fordi de tenker det er bra, men ganske mange arebidsgivere er ikke veldig opptatt av dette.

Vi kan kreve tariffavtale

Dersom arbeidsgiver ikke vil opprette en tariffavtale kan vi fortsatt kreve en tariffavtale - men da må minst ti prosent av de ansatte være medlemmer i Fagforbundet for at vi kan gjøre det. Dette vil Fagforbundet gjøre på vegne av deg og kollegene dine som er medlemmer hos oss. 

Hovedavtalen  omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning, og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

Les mer og se hovedavtalene på tariffsidene for de ulike områdene:

Se flere områder på lønn og avtaler

En tillitsvalgt er bindeleddet mellom de ansatte og arbeidsgiver. I Fagforbundet skiller vi mellom tillitsvalgte som er valgt etter en av hovedavtalene og etter Fagforbundets vedtekter. Er du valgt etter en av hovedavtalene, representerer du arbeidskollegene dine på arbeidsplassen. Du kan også være valgt etter vedtektene, det vil si at du er blitt valgt inn i et organ i Fagforbundet, som for eksempel fagforeningsstyret.

I det daglige arbeidet er du en vanlig ansatt, og må som andre følge instrukser fra arbeidsgiveren. Men straks det dukker opp en sak hvor du må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes. Da blir du en likeverdig part i forhold til arbeidsgiveren.

Alle våre tillitsvalgte skal ha skolering, og omkring åtte tusen tillitsvalgte deltar hvert eneste år. Fagforbundets tillitsvalgtopplæring er gratis, og inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Det er fagforeninga som har ansvaret for skolering av egne tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?