Ny som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er du viktig både for kollegene dine og for arbeidsplassen. De tillitsvalgte er bindeleddet mellom ansatte og arbeidsgiver. Her er det du trenger å vite for å komme i gang.

Alle tillitsvalgte skal ha skolering. Omkring åtte tusen tillitsvalgte deltar på kurs hvert eneste år. Fagforbundets tillitsvalgtopplæring er gratis. Det inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Det er fagforeninga som har ansvaret for skolering av sine egne tillitsvalgte.

Se våre kurs og konferanser

Hva gjør en tillitsvalgt

Som tillitsvalgt har du en dobbeltrolle. Det kan noen ganger være vanskelig. I det daglige arbeidet er du en vanlig ansatt, som må følge instrukser fra ledelsen. Men straks det dukker opp en sak hvor du må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes.
Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter og er i enkelte situasjoner en likeverdig part med arbeidsgiver. Hovedavtalen er den viktigste avtalen mellom partene i arbeidslivet, og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte

  • Bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • Sørge for god informasjon til rett tid
  • Verving og innmelding
  • Kalle inn til medlemsmøter/plassmøter/gruppemøter

Svare på spørsmål om medlemmenes rettigheter i arbeidslivet som:

Inviter medlemmene til klubbmøte

Hvem skal jeg invitere? Hva må jeg huske på? Hvordan skriver jeg en saksliste? Og hva bør referatet inneholde? Har medlemmene forslag på saker som bør tas opp?

Se tips for å holde klubbmøte

Dine rettigheter som tillitsvalgt

Hovedavtalen bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har som tillitsvalgt. Her er noen:

  • Du har medbestemmelsesrett
  • Du har innsynsrett i budsjettet
  • Du skal være med å utarbeide og godkjenne turnusplaner

Frikjøp av tillitsvalgte

Der det er medlemsgrunnlag, kan tillitsvalgte bli frikjøpt fra jobben sin, helt eller delvis. Det vil si at den tillitsvalgte får betalt for å gjøre tillitsvalgt-jobben. Tillitsvalgt-lønna kan enten dekkes av arbeidsgiver, eller av Fagforbundet.

Trenger flere medlemmer

Skal vi ha en sikker jobb og gode lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi en sterk organisasjon. Det er en sentral oppgave for alle tillitsvalgte å verve nye medlemmer til forbundet. Desto flere vi er, desto sterkere er vi.

Som tillitsvalgt bør arbeidsgiver orientere deg om alle nye ansettelser i virksomheten. Sjekk din egen hovedavtale og se om du har en rettighet til å bli informert om dette
.

Medlemsportalen

Tillitsvalgte i Fagforbundet har tilgang til en egen meny i medlemsportalen med nyttig informasjon og en rekke verktøy for tillitsvalgte.

Du må være registrert som tillitsvalgt i medlemsregisteret (Fane2) for å få tilgang. Hvis du ikke ser menypunktet tillitsvalgt når du logger deg inn, må du ta kontakt med fagforeninga di og be dem sjekke om du er registrert.

Tillitsvalgte får tilsendt en egen nyhetsavis, OSS tillitsvalgte. Denne finnes også som app. Avisen utgis ti ganger i året med informasjon og nyheter. Vi har også en webapp med nyttige verktøy for arbeidsplassbesøk. I tillegg sender forbundet ukentlige nyhetsbrev til tillitsvalgte.

 

Spørsmål og svar

En tillitsvalgt er bindeleddet mellom de ansatte og arbeidsgiver. I Fagforbundet skiller vi mellom tillitsvalgte som er valgt etter en av hovedavtalene og etter Fagforbundets vedtekter. Er du valgt etter en av hovedavtalene, representerer du arbeidskollegene dine på arbeidsplassen. Du kan også være valgt etter vedtektene, det vil si at du er blitt valgt inn i et organ i Fagforbundet, som for eksempel fagforeningsstyret.

Alle våre tillitsvalgte skal ha skolering, og omkring åtte tusen tillitsvalgte deltar hvert eneste år. Fagforbundets tillitsvalgtopplæring er gratis, og inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Det er fagforeninga som har ansvaret for skolering av egne tillitsvalgte.

Hovedavtalen  omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning, og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

Les mer og se hovedavtalene på tariffsidene for de ulike områdene:

Se flere områder på lønn og avtaler