Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og bestemmer hva Fagforbundet skal jobbe med politisk og organisatorisk de neste fire årene. Landsmøtet vedtar blant annet prinsipp- og handlingsprogram, vedtekter og uttalelser. Landsmøtet velger også ledelse, ledere av kompetansesentrene og kontrollkomite

Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år, i 2. halvdel av året. Fagforbundets neste landsmøte holdes 18. til 22. oktober 2021 i Folkets hus i Oslo.

Landsmøtet består av 280 regionsdelegater, 80 yrkesseksjonsdelegater , landsstyrets medlemmer, samt 5 delegater fra ungdomsorganiseringen og 5 delegater fra pensjonistorganiseringen. 

Se høydepunktene fra forrige landsmøte på våre landsmøtesider

Innsending av forslag til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte 18.-22. oktober 2021

Alle medlemmer av Fagforbundet kan fremme forslag til saker som skal behandles på landsmøtet ved å sende dem til fagforeningene.

Her er landsstyrets vedtatte debattdokumenter for Fagforbundets landsmøte 2021: