Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og bestemmer hva Fagforbundet skal jobbe med politisk og organisatorisk de neste fire årene. Landsmøtet vedtar blant annet prinsipp- og handlingsprogram, vedtekter og uttalelser. Landsmøtet velger også ledelse, ledere av kompetansesentrene og kontrollkomite

Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år, i 2. halvdel av året. Fagforbundets neste landsmøte holdes 18. til 22. oktober 2021 i Folkets hus i Oslo.

Landsmøtet består av 280 regionsdelegater, 80 yrkesseksjonsdelegater , landsstyrets medlemmer, samt 5 delegater fra ungdomsorganiseringen og 5 delegater fra pensjonistorganiseringen. 

Se høydepunktene fra forrige landsmøte på våre landsmøtesider.