Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og bestemmer hva Fagforbundet skal jobbe med politisk og organisatorisk de neste fire årene.

Landsmøtet vedtar blant annet prinsipp- og handlingsprogram, vedtekter og uttalelser. Landsmøtet velger også ledelse, ledere av kompetansesentrene og kontrollkomite

Ordinært landsmøte holdes hvert 4. år, i 2. halvdel av året. På grunn av koronapandemien er Fagforbundets neste landsmøte utsatt fra 18. til 22. oktober 2021 til 17.til 21. oktober 2022 i Folkets hus i Oslo. Neste landsmøteperiode blir 3-årig.

Landsmøtet består av 280 regionsdelegater, 80 yrkesseksjonsdelegater , landsstyrets medlemmer, samt 5 delegater fra ungdomsorganiseringen og 5 delegater fra pensjonistorganiseringen. 

Se høydepunktene fra forrige landsmøte på våre landsmøtesider

Innsending av forslag til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte

Alle medlemmer av Fagforbundet kan fremme forslag til saker som skal behandles på landsmøtet ved å sende dem til fagforeningene. Forslagsfristen var 1. desember 2020.

Her er landsstyrets vedtatte debattdokumenter for Fagforbundets landsmøte 2021: