Priser på medlemskap

Fagorganisering er en billig forsikring for et godt arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Månedlig kontingent

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til Fagforbundets opplærings- utviklings- og omstillingsfond. Satsene for 2021 er:

LOfavør Innboforsikring:  73 kroner
Fagforbundets stønadskasse:  26 kroner
Opplærings- utviklings- og omstillingsfondet:  25 kroner
Til sammen 124 kroner

Maksimumskontingent

Det er fastsatt en øvre grense for kontingentens størrelse. For 2021 er denne grensen kr. 612 per måned (i tillegg kommer LOfavør Innboforsikring, Stønadskasse og OUO-kont.)

Normalt betaler du dermed maksimalt 736 kroner per måned i 2021, med begge forsikringer. Enkelte av Fagforbundets lokale fagforeninger har imidlertid vedtatt en lokal tilleggskontingent for å dekke sine utgifter, og da blir også maksimumsbeløpet tilsvarende høyere. Her kan du lese mer om lokal kontingent.

Hos skatteetaten kan du se hvor mye du kan trekke av på skatten i fagforeningsfradrag. (post 3.2.11 i selvangivelsen).

Les mer om forsikringene her

Studenter

Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret, og denne summen inkluderer innboforsikringen og stønadskassa. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 30 studiepoeng pr år. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2021 er inntektsgrensen kr. 195 295. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Arbeidsledighet

Arbeidsledige, medlemmer i ulønnet permisjon eller på AAP kan beholde medlemskapet ved å betale forsikringene (innbo og stønadskassa). Det blir da kr 99,- per måned i 2021.

Giro for dette sendes ut hver annen måned.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

  • A-kontingent er kroner 298 hvis månedslønnen er mindre enn kr 15 000.
  • B-kontingent er kroner 375 hvis månedslønnen er mellom kr 15 000 og 24 600.
  • C-kontingent er kroner 490 hvis månedslønnen er mellom kr 24 601 og 40 666.
  • D-kontingent er kroner 612.

Faste beløp kroner 124 som inkluderer innbo, stønadskasse og OUO. En eventuelt lokal kontingent kommer i tillegg til disse beløpene.

Fakturaen sendes normalt ut hver måned, to måneder på etterskudd (for januar sendes i mars, februar sendes i april og så videre).

Elever

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger: Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke. Studerer du ved høgskole eller universitet må du velge Studentmedlemskap. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2021 er inntektsgrensen kr. 195 295. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Lærlinger

Lærlinger har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Pensjonister og uføre

Medlemmer som i løpet av medlemstiden blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2021 er kr. 950. Dette blir fordelt på to halvårige faktureringer. Medlemmet må selv gi beskjed til Fagforbundet at man er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV.

Medlemskapet er gratis f.o.m det året du fyller 76 år.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!