Til hovedinnhold

Priser på medlemskap

Fagorganisering er en billig forsikring for et godt arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Månedlig kontingent

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til Fagforbundets opplærings- utviklings- og omstillingsfond (OUO-fondet). Satsene for 2024 er:

LOfavør Innboforsikring:  95 kroner
Fagforbundets stønadskasse:  28 kroner
Opplærings- utviklings- og omstillingsfondet (OUO):  35 kroner
Til sammen 158 kroner

Maksimumskontingent

Den øvre grense for kontingentens størrelse er i 2024 kr. 681,- per måned. I tillegg kommer LOfavør Innboforsikring, stønadskasse og opplærings-, utviklings- og omstillingsfondet (OUO-fondet). 

Inkludert alt vil maksimalt trekk for 2024 da være kr 839,-  per måned.

Enkelte av Fagforbundets lokale fagforeninger har imidlertid vedtatt en lokal tilleggskontingent for å dekke sine utgifter, og da blir også maksimumsbeløpet tilsvarende høyere. Her kan du lese mer om lokal kontingent.  

Hos skatteetaten kan du se hvor mye du kan trekke av på skatten i fagforeningsfradrag. (post 3.2.11 i selvangivelsen).

Les mer om forsikringene her

Studenter

Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret, og denne summen inkluderer innboforsikringen og stønadskassa. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 2 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 30 studiepoeng pr år. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2024 er inntektsgrensen kr. 205 579. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Arbeidsledighet

Arbeidsledige, medlemmer i ulønnet permisjon eller på AAP kan beholde medlemskapet ved å betale forsikringene (innbo og stønadskassa). Det blir da kr 123,- per måned i 2024.

Giro for dette sendes ut annenhver måned.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

  • A-kontingent er kroner 210,- hvis månedslønnen er mindre enn kr 21 000.
  • B-kontingent er kroner 315,- hvis månedslønnen er mellom kr 21 000 og 32 000.
  • C-kontingent er kroner 452,- hvis månedslønnen er mellom kr 32 000 og 45 000.
  • D-kontingent er kroner 605,-.

Faste beløp kroner 158,- (2024) som inkluderer innbo, stønadskasse og Opplærings- utviklings- og omstillingsfondet (OUO). En eventuelt lokal kontingent kommer i tillegg til disse beløpene.

Fakturaen sendes normalt ut hver måned, to måneder på etterskudd (for januar sendes i mars, februar sendes i april og så videre).

Elever

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger: Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke. Studerer du ved høgskole eller universitet må du velge Studentmedlemskap. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2023 er inntektsgrensen kr. 205 579. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Lærlinger

Lærlinger har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. 
Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Pensjonister og uføre

Medlemmer som i løpet av medlemstiden blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2024 er kr. 1500. Dette blir fordelt på to halvårige faktureringer. Medlemmet må selv gi beskjed til Fagforbundet at man er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV.

Det betales full pensjonist- og uførekontingenten til og med det året du fyller 75 år.
Deretter blir det en redusert pensjonistkontingent til og med det året du fyller 80 år.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?