Pensjonistmedlem i Fagforbundet

Som pensjonist kan du fortsette å være medlem i Fagforbundet. Du vil da ha de samme forsikringer og samme LOfavør-fordeler, hvis du ikke har reservert deg.

Medlemmer som blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2021 er kroner 950. Dette blir fordelt på to halvårige faktureringer. Det året du blir pensjonist får du gratis medlemskap ut året, så lenge du har betalt minst en måneds kontingent.

Du må selv gi beskjed til din lokale fagforening om at du er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV. 

Uføre og kontingent

Blir du ufør fra februar eller senere i året skal du ikke betale kontingent det første året. Året etter vil du få to giroer på til sammen 950 kroner (2021), som dekker medlemskapet hele året. Denne summen blir hvert år regulert av landsstyret. 

Gratis medlemskap fra 76 år

Pensjonister er helt fritatt for medlemskontingent f.o.m 1. januar det året de fyller 76 år, og har gratis LOfavør Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) og Fagforbundets Stønadskasse hvis de ikke har reservert seg fra ordningene.

Les mer om Fagforbundets forsikringer

Alle pensjonistmedlemmer i Fagforbundet blir automatisk kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet sentralt, og vil motta bladet Pensjonisten. Men - du blir ikke medlem i noe lokallag og dermed uten innflytelse i Pensjonistforbundet. Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg oppfordrer medlemmene til å melde seg inn i et lokallag i Pensjonistforbundet. Siden Fagforbundet har betalt den sentrale kontingenten skal medlemmet betale den lokale kontingenten som er 180 kroner for 2020.

Se samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Pensjonistforbundet

Fagforbundet har pensjonistutvalg i ulike fagforeninger. Om du er interessert i å delta i Fagforbundets pensjonistarbeid, ta kontakt med fagforeningen din. Vi vil ha deg med på laget fordi vi står sterkere sammen!

Se oversikt over Fagforbundets pensjonistutvalg

Ta kontakt med følgende personer om du har spørsmål vedrørende:

Aktuelt

Ønsker politisk aktive pensjonister

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, og Bjørg Hageløkken, lederen for de 120 000 uføre- og pensjonistmedlemmene i Fagforbundet, mener begge at å styrke Pensjonistforbundet er avgjørende for hva slags type lokalsamfunn vi skal ha framover.

Se alle nyhetssaker

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Kari-Sofie Jenssen

Kari-Sofie Jenssen

Rådgiver

Organisasjonsavdelinga

Portrettbilde av Mohammed Singhateh

Mohammed Singhateh

Sekretær

Organisasjonsavdelingen