Fagforbundet for portører

Jobber du som portør? Da er du velkommen som medlem i Fagforbundet. Forbundet arbeider for gode lønns- og arbeidsforhold for medlemmene på sykehus og i helsesektoren. I tillegg er det viktig med et godt arbeidsmiljø og muligheter for etter- og videreutdanning.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Anne-Mari Samskott

Anne-Mari Samskott
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial