Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber som brukerstyrt personlig assistent

Jobber du som personlig assistent eller støttekontakt? Du er velkommen som medlem i Fagforbundet. Forbundet arbeider for å sikre trygge og forutsigbare tilsettingsforhold, bidra til at det gis tilbud om fagutdanning og kompetanseutvikling, og et trygt arbeidsmiljø.

Bli en del av det ordna arbeidslivet med tariffavtale!

Det er altfor få som har tariffavtale i BPA-bransjen. Fagforbundet er opptatt av at brukerstyrte personlige assistenter skal ha ordna arbeidsforhold. Det kan være spesielt utfordrende for denne gruppa siden de jobber mye alene og i en veldig tett relasjon. Derfor er det viktig med klare avtaler og rammer.

Ønsker du tariffavtale? Ta kontakt med Fagforbundets rådgiver Arne Løseth.

Disse virksomhetene har tariffavtale for BPA:

Alle ansatte med kommune som arbeidsgiver – Hovedtariffavtalen (KS)
Alle ansatte med Oslo kommune som arbeidsgiver – tariffavtale Dok 025

NHO – BPA overenskomsten avt 595:
AssisterMeg AS avd Stavanger
Ecura Hjemmetjenester og BPA, avd Region Stor-Oslo
Human Care AS, avd BPA
BPA Nord AS avd. Alta
BPA Nord AS avd. Harstad
BPA Nord AS, Avd Kautokeino
BPA Nord AS avd. Kvæfjord
Melius Assistanse AS
Stendi Assistanse AS Region Øst
Stendi Assistanse AS Region Midt
Stendi Assistanse AS Region Vest BPA
Stendi Assistanse AS Region Nord

Virke – Landsoverenskomsten for BPA:
Care Avlastning AS
Jag Assistanse AS
Medvind Assistanse AS, avd Øst
Medvind Assistanse AS, avd Trøndelag
Medvind Assistanse AS, avd Troms og Finnmark
Medvind Assistanse AS, avd sørvest
Medvind Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Medvind Assistanse AS, avd Vestland
Prima Assistanse AS, avd Agder
Prima Assistanse AS, avd Grenland
Prima Assistanse AS, avd Innlandet
Prima Assistanse AS, avd Midt-Norge
Prima Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Prima Assistanse AS, avd Oslo
Prima Assistanse AS, avd Romerike
Prima Assistanse AS, avd Vestland
Rogaland Omsorg AS
Uloba – Independent Living Norge SA
Brageva as, avd. Trondheim
Mio BPA as, avd. BPA

Spekter
Unicare Bo og Omsorg AS

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?