Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med økonomi og revisjon

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med oppgaver innen økonomi og revisjon. Forbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar gjennom sin yrkesfaglige organisering til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet vil gi et faglig løft til medlemmer som arbeider med økonomi og revisjon. Vi arrangerer fagdager, seminarer eller  webinarer og andre faglige tiltak rettet spesielt mot ansatte i økonomistillinger.

Faggruppe og nettverk

Fagforbundet påvirker fagområdene for eksempel gjennom høringer, og det er etablert en egen faggruppe for økonomi og revisjon. Faggruppa fungerer som et rådgivende organ for Fagforbundet i faglige spørsmål. Faggruppa arbeider spesielt med å videreutvikle det faglige tilbudet til de aktuelle yrkesgruppene. Det er også etablert et eget nettverk for revisorer og revisjonssjefer. 

Yrkesfaglige aktiviteter og nyhetsbrev

Det sendes ut et eget nyhetsbrev om økonomi. I tillegg arrangerer Fagforbundet yrkesfaglige aktiviteter i de fleste fylkene. Vi besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben, og setter søkelys på muligheter og utfordringer yrkesgruppene møter i samfunnet. 

Videreutdanning

Fagforbundet arbeider mye med utdanningsspørsmål, og har vært med på å utvikle flere emnegrupper innen HR- og personal, ledelse og administrasjon i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Fagforbundet tilbyr studieplasser for medlemmer hvert år. i 2021-2022 tilbyr vi videreutdanning innen ledelse og digitalisering. Kullet på dette studiet er ferdig våren 2022. For studieoppstart høsten 2022 vil vi komme tilbake med nytt studietilbud. Høgskolen i Innlandet har ansvar for opptak, administrasjon av studiet og innhold.

Les mer om samarbeidet med Høgskolen i innlandet HER

Vi tilbyr egne ledertreningsprogram for mellomledere og toppledere

Fagforbundet har utviklet et eget ledertreningsprogram for mellomledere og for toppledere.

Programmene er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF (Administrativt forskningsfond), Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.

Kommunal innfordring i egenregi

Notat - Yrkesfaglige argumentasjoner

 

Nyhestbrev

For mer informasjon om nyheter fra yrkesseksjonen kan du lese vårt nyhetsbrev her

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Kommunal innfordring i egenregi Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Lyra Lluka

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?