Presse

Pressekontakter

Portrettbilde av Kjell-Erik Kallset

Kjell-Erik Kallset
Kommunikasjonssjef
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Kari-Sofie Jenssen

Kari-Sofie Jenssen
Informasjonsrådgiver
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Renate Tårnes

Renate Tårnes
Rådgiver
Informasjonsavdelingen

Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

Se flere artikler

Last ned pressebilder

Mette Nord breddebilde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord bredde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord

Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre

Last ned bilde

Mette Nord lite

Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord høydebilde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord høyde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord høyde.jpg

Last ned bilde

Mette Nord bredde.jpg

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

sisselskoghaug_7.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

sisselskoghaug_6.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

sisselskoghaug_5.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon Helse og sosial

Foto: Fagbladet

Last ned bilde

Iren Mari Luther

Last ned bilde

Iren Luther

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Trond Finstad bredde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Trond Finstad høyde.jpg

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Last ned bilde

Trond Finstad

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Trond Finstad

Foto: Fagbladet

Last ned bilde

Anne Green Nilsen

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Anne Green-Nilsen

Last ned bilde

Svend Morten Voldsrud

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

svennmortenvoldsrud.jpg

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde