Presse

Pressekontakter

Portrettbilde av Kjell-Erik Kallset

Kjell-Erik Kallset
Kommunikasjonssjef
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Kari-Sofie Jenssen

Kari-Sofie Jenssen
Informasjonsrådgiver
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Nils Fredrik Hansen

Nils Fredrik Hansen
Informasjonsavdelingen

Uttalelser

Nei til det nye lausarbeidarsamfunnet

Landsstyret i Fagforbundet er sterkt bekymra over utviklinga i viktige delar av arbeidslivet: Det har vorte meir arbeidslivskriminalitet, og styresmaktene manglar vilje og evne til å stoppe den.

Se flere artikler

Last ned pressebilder

Mette Nord

Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre

Last ned bilde

Mette Nord lite

Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

Last ned bilde

Mette Nord, leder av Fagforbundet

Foto: Kari-Sofie Jenssen

Last ned bilde

Mette Nord

Foto: Kari-Sofie Jenssen

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Odd-Haldgeir Larsen

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Sissel M. Skoghaug

Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre

Last ned bilde

Sissel M. Skoghaug

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Sissel M. Skoghaug

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Sissel M. Skoghaug

Foto: Jan Lillehamre

Last ned bilde

Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon Helse og sosial

Foto: Fagbladet

Last ned bilde

Iren Mari Luther

Last ned bilde

Iren Luther

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

Last ned bilde

May-Britt Sundal

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Stein Guldbrandsen

Foto: Ingunn Eriksen

Last ned bilde

Trond Finstad

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Trond Finstad

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Trond Finstad

Foto: Fagbladet

Last ned bilde

Anne Green Nilsen

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

Anne Green-Nilsen

Last ned bilde

Svend Morten Voldsrud

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde

svennmortenvoldsrud.jpg

Foto: Fagforbundet

Last ned bilde