Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med barnevern

Fagforbundet har medlemmer i alle deler av norsk barnevern. Ansatte i kommunalt, statlig og privat barnevern, oppdragstakere, fosterforeldre og støttekontakter, barnevernspedagoger og spesialpedagoger er alle velkomne som medlemmer. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Barnevernet skal sikre at barn blir voksne som bidrar til fellesskapet

Vårt barnevern er en av de mest kompliserte arbeidsplassene i vårt land. Her skal de ansatte gjøre jobber som skal føre til endring i en positiv retning for barn og familier. Barnevernet skal klare å få barn med en dårlig start i livet til å bli voksne som kan være med bidra i vårt felleskap. Endringsarbeid er vanskelig.

De siste årene har barnevernet i Norge fått et sterkt lys på seg. Vi har sett gjennom oppslag i media at både barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner har trådt feil. Tilsyn fra myndighetene og historier fra barn og familier har fortalt om dårlige tjenester.

Dyktig og dedikerte ansatte

Et eksempel er barnevernstjenesten i Nordre Land kommune som måtte leie inn en leder fra et privat kommersielt selskap. Dette var nødvendig for kommunen fordi de ikke klarte de pålagte offentlige oppgavene. Et annet eksempel er historien om Glassjenta som viser at barnevernet ikke klarte oppgaven å gi en omsorg som var til barnets beste.

I det siste har sosiale medier ført til at barnevernsansatte blir truet og trakassert på svært alvorlige måter. I tillegg har den norske stat ni barnevernssaker i menneskerettsdomstolen. Allikevel rapporterer forskning at åtte av ti familier er fornøyd med hjelpen de får fra barnevernet. Det skyldes dyktig og dedikerte ansatte som på tross av for lav bemanning i flere barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner gjør en god jobb.

Jobber for gode arbeidsvilkår

Vi i Norge har bestemt at når et barn ikke kan bo sammen med sine foreldre på grunn av for dårlig omsorg så skal de hovedsakelig bo i fosterhjem. Vi organiser fosterforeldre. Mange fosterforeldre har ikke de vilkårene de trenger for å sikre fosterbarnets oppvekst og eget hverdagsliv.

Fagforbundet vil jobbe for å sikre at ansatte i barnevernet og fosterforeldre får gode arbeidsvilkår. Gode arbeidsvilkår må til for å hjelpe utrygge barn til å bli trygge barn. Trygge barn utvikler seg til voksne som bidrar i samfunnet.

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Fagstoff helse og sosial

Brosjyrer og materiell

Etikk i barne- og ungdomshjem - dialogkort
Etikk i barnevernet - Dialogkort Last ned
Etiske retningslinjer - A4-plakat - Yrkesseksjon helse og sosial Last ned
Etiske retningslinjer i Seksjon helse og sosial Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Temahefte Nr.22 - Mangfold i barnevernet
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon helse og sosial - Seksjonsbrosjyre Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Aina Larssen

Aina Larssen

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?