Fagforbundet for deg som jobber i SFO

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen, SFO og AKS. Er du assistent, leder, lærer eller barne- og ungdomsarbeider, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Man lærer ikke bare i klasserommet

Skolen skal gi elevene helsefremmende og relasjonsskapende kompetanse. Fagforbundet mener at den praktiske tilnærmingen må få større plass.

Elever lærer også andre steder enn i klasserommet. De ulike yrkesgruppene i skolen må samarbeide for å sikre at flere barn fullfører utdanningsløpet.

Skolefritidsordningen er en stor del av mange barns liv. Derfor er det viktig at den har en annen rolle enn skolen, med læringsstøttende aktiviteter og lek som metode. Tilbudet bør gjelde alle barn i barneskolen, uavhengig av foreldrenes inntekt. Samarbeidet mellom skole og SFO må styrkes som et første skritt mot en helhetlig skoledag.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

  • Arbeide for lovfestet rett til gratis skolefritidsordning, og tilby fysisk aktivitet, mat, kreativ utfoldelse, lek og sosial læring.
  • Arbeide for at SFO-tilbudet må styrkes i opplæringsloven, for å sikre et likt tilbud i hele landet.
  • Arbeide for en nasjonal bemanningsnorm med kompetansekrav.
  • Arbeide for at ansatte får tilbud om etter- og videreutdanning i fritidspedagogikk.
  • Arbeide for at barn med spesielle behov har tilstrekkelige ressurser også i SFO-tiden.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Brosjyrer og materiell

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre PDF (189 k) Last ned Bestill
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb PDF (284 k) Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 PDF (94 k) Last ned Bestill
Partnerskap mot mobbing PDF (89 k) Last ned
Temahefte 41 - Laget rundt eleven PDF (6,0 Mb) Last ned Bestill
Kvalitet i SFO PDF (402 k) Last ned Bestill
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO PDF (313 k) Last ned Bestill
Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat PDF (114 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber i SFO/AKS PDF (349 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad
Konstituert fagleder
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst