Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i SFO

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen, SFO og AKS. Er du assistent,  barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog,  baseleder, miljøarbeider, SFO-leder, lærer, spesialpedagog eller miljøterapeut. Fagforbundet i varetar hele langet og dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

SFO skal være et tilbud som drives i offentlig regi og som en helhetlig del av skoletilbudet. SFO skal utvikle fellesskap og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse innenfor barnekonvensjonen.

Dette krever nok bemanning med ansatte i hele stillinger, som har tid til planlegging, medvirkning, samarbeid og utviklingsarbeid. 

Kompetansetilbud

Det er viktig med gode muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning og hele langet må inkluderes i kompetansetilbudet. 

Barn og unge med særskilte behov

Skolefritidsordningen (SFO) må omfatte og tilrettelegge for alle barn, og styrkes som arena for integrering, lek og læring. Barn og unge med særskilte behov må ha tilstrekkelige ressurser både på skolen og i SFO. Fagforbundet mener SFO-tilbudet må ha høy kvalitet i hele landet, og har som mål at tilbudet skal bli gratis.

SFO-lederen

SFO-lederen må være en del av skolens administrasjon, og ikke inkluderes i bemanningen. SFO-lederrollen må synliggjøres og styrkes. SFO-lederens ansvar og oppgaver må være
kjent.

Fagforbundet vil 

  • Beholde SFOs egenart og innhold
  • Styrke bemanningen og kvaliteten i SFO
  • Barn med behov for tilrettelegging i undervisningstiden, skal også ha ressursene i SFO-tiden

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som jobber i SFO/AKS Last ned
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned
Kvalitet i SFO Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Rammeplan for SFO Last ned
Temahefte 41 - Laget rundt eleven Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?