Ansatt på SFO og AKS | lønn, rettigheter og faglig kompetanseheving | Fagforbundet

Fagforbundet for deg som jobber i SFO

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen, SFO og AKS. Er du assistent, leder, lærer eller barne- og ungdomsarbeider, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Man lærer ikke bare i klasserommet

Skolen skal gi elevene helsefremmende og relasjonsskapende kompetanse. Fagforbundet mener at den praktiske tilnærmingen må få større plass.

Elever lærer også andre steder enn i klasserommet. De ulike yrkesgruppene i skolen må samarbeide for å sikre at flere barn fullfører utdanningsløpet.

Skolefritidsordningen er en stor del av mange barns liv. Derfor er det viktig at den har en annen rolle enn skolen, med læringsstøttende aktiviteter og lek som metode. Tilbudet bør gjelde alle barn i barneskolen, uavhengig av foreldrenes inntekt. Samarbeidet mellom skole og SFO må styrkes som et første skritt mot en helhetlig skoledag.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

  • Arbeide for lovfestet rett til gratis skolefritidsordning, og tilby fysisk aktivitet, mat, kreativ utfoldelse, lek og sosial læring.
  • Arbeide for at SFO-tilbudet må styrkes i opplæringsloven, for å sikre et likt tilbud i hele landet.
  • Arbeide for en nasjonal bemanningsnorm med kompetansekrav.
  • Arbeide for at ansatte får tilbud om etter- og videreutdanning i fritidspedagogikk.
  • Arbeide for at barn med spesielle behov har tilstrekkelige ressurser også i SFO-tiden.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Se alle nyhetssaker

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som jobber i SFO/AKS Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 Last ned
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned
Kvalitet i SFO Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Rammeplan for SFO Last ned
Temahefte 19 - Helhetlig skoledag
Temahefte 41 - Laget rundt eleven Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Fagleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?