Retningslinjer for stipend til utdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (vi dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling per år er 15 000,-.

Søknadsfrist for 2022 er 1. desember.

Hvem kan søke?

Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Du må være ajour med kontingenten. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Yrkesrelevante kurs/seminarer
 • Norskkurs (kategori 2, maks kr 3.000,-)

Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

 • Med dokumentasjon regnes faktura med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto/nettbank og kvitteringer. Skjermbilder fra nettbank, mobilbank, vipps med forklarende tekst og bilde av kvitteringer godtas. Kopi av faktura er ikke godkjent dokumentasjon.
 • Bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker eller ikke dekker noen av utgiftene dine.
 • Bekreftelse på studieplass/kursplass

Stipend på 1-2-3

Kategori 1:

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også noen yrkessertifikater (Ikke førerkort klasse B). Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:

Kortvarige yrkesrelevante kurs/seminarer, samt forbedring av karakterer/påbygg til generell studiekompetanse eller norsk kurs. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker

Medlemmer med lese- og skrivevansker kan i tillegg til vanlig stipend søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til datatekniske hjelpemidler inntil 10.000,- kroner per kalenderår. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du har spesifikke og dokumenterte lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi. Denne støtten gis ved kjøp av en spesiell programvare/datautstyr. Det gis ikke 10 000,- i støtte til en ordinær PC. 

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder.
 2. Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses det som avslutning av studiet. Dersom du går et flerårig studie, må du søke en gang per kalenderår.
 3. En kan søke stipend èn gang per kalender-/budsjettår. Det betyr at  det kan legges ved kvitteringer fra det inneværende og det forrige skoleåret.
 4. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.
 5. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 6. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 7. Klagefrist er fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

 Hva kan jeg søke støtte til?

 • Kursutgifter/semesteravgift.
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
 • Eksamensutgifter.
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat
 • Boutgifter til hybelbolig
 • Supportavtale, trygghetsavtale og antivirusprogram mm.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

Vanlige spørsmål og svar om stipend

Søknadsfristen for 2022 er 1. desember.

Ja. Vi dekker halvparten av dokumenterte utgifter, inntil 15000,-.

Du kan søke støtte til forbedring av enkeltfag og påbygg til generell studiekompetanse. Det gis maks 3000,- i støtte til dette. (Kategori 2)

 

Nei, dessverre. Du kan kun sende inn en stipendsøknad per kalenderår, det er ikke mulig å ettersende kvitteringer.

For å søke om stipend må du ha vært registrert som yrkesaktivt medlem i Fagforbundet i minimum 6 måneder. Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.

Du kan få inntil 15 000,- i stipend per kalenderår. Vi dekker halvparten av egne dokumenterte utgifter.

I januar 2018 gikk Fagforbundet over til en elektronisk stipendløsning, det går derfor ikke an å sende inn søknadsskjema på papir lenger. Nå må du logge deg inn her - https://stipend.fagforbundet.no og fylle ut stipendsøknaden elektronisk. Husk å legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om samt en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine.

Da har du mest sannsynlig lastet opp dokumentasjonen feil. En vanlig feil er at dokumentasjon/kvitteringer lastes opp i feltet for «Tilleggsbilag», dette feltet skal normalt ikke brukes. Du må velge utgiftstype i nedtrekksmenyen i feltet «Nytt bilag». Når du laster opp kvitteringer må du altså først velge hva slags utgift det er, når du har gjort det vil du få opp et felt hvor du må fylle ut et beløp, beløpet du fører inn må matche kvitteringen du laster opp i søknaden. Det er disse summene som regner ut hvor mye du kan få i stipend fra oss. I tillegg til kvitteringer må du også ha en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine. 

Ja, det kan du. Du kan søke om stipend en gang per kalenderår så lenge studiet pågår.

Nei. Du kan få støtte til utgifter som din arbeidsgiver ikke dekker.

Nei. Når du skal søke om stipend må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Nei. Når du søker må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Du må vente med å sende inn stipendsøknad til utdanningen har begynt, og du har betalt alle utgiftene du søker om støtte til.

Du skal kun bruke tilleggsbilag dersom du har noe ekstra dokumentasjon du må vise til. Normalt er det ikke behov for å laste opp noe her.

Ja. Vi dekker 25% av datatekniske hjelpemidler, inntil 2500,-. Dette er en engangsstøtte.

En kvittering kan for eksempel være giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende.

Nei, faktura er ikke gyldig dokumentasjon. Du må legge ved kvitteringer som viser at alt du søker støtte til er betalt.

Ja. Vi dekker 25% av påkrevd arbeidstøy, inntil 2500,-.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?