Tørre å spørre!

Når du skal verve nye medlemmer, må du å være troverdig. Du skal overbevise en kollega om at medlemskap i Fagforbundet er viktig og riktig, at du vil din kollega vel, og at Fagforbundet er det beste alternativet. 

Det viktigste vervetipset er å tørre å spørre. Møter du motstand så ta deg tid og lytt. Du må ha respekt for andres synspunkter. Fagforbundet skal være inkluderende. Tillitsvalgte på arbeidsplassene er Fagforbundets talerør for medlemmene. 

Ti gode grunner til å bli medlem i Fagforbundet

Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig beslutning. Når vi står mange sammen, får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold.

1. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi passer på at arbeidslivets spilleregler blir fulgt.

2. Som medlem får du profesjonell hjelp ved usaklig oppsigelse, yrkesskade eller brudd på tariffavtalen.

3. Fagforbundet har omlag 365 000 medlemmer, 17 000 tillitsvalgte og mange flinke folk som hjelper deg når du trenger det.

4. Som medlem i Fagforbundet får du Norges beste innboforsikring, samt andre forsikringer og tilbud gjennom LOfavør.

5. Fagforbundet gir flere millioner i utdanningsstipend til medlemmene sine hvert år. 

6. De tillitsvalgte på arbeidsplassen hjelper deg hvis det oppstår uenighet med arbeidsgiver. Du får rådgiving, veiledning og hjelp ved konflikter. 

7. Fagforbundet jobber politisk fordi du som arbeidstaker har det best når styrende politikere jobber med oss, og ikke mot oss. Faglig-politisk arbeid og samarbeid gir oss styrke og gjennomslagskraft. Du blir ikke medlem av noe parti når du melder deg inn hos oss. Ditt partivalg er ditt eget!

8. Vi kjemper for å få gjennomslag for vår politikk overfor de politiske partiene. Fagforbundet vil ha et mer rettferdig samfunn, med mer fellesskap, mer samhold og et trygt og inkluderende arbeidsliv.

9. For at du skal få et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi organisert oss i fire yrkesfaglige seksjoner.

10. Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet i posten ti ganger i året.

Meld deg inn nå!

 

Spørsmål og svar

Kontaktliste

Portrettbilde av Sylvi Nergaard

Sylvi Nergaard
Organisasjonsenheten