Til hovedinnhold

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Kom i gang med kommunalt trepartssamarbeid!

Last ned håndboka her

Aktuelt

Se alle

Hjelp i omstillingsprosesser

Hvis kommunen eller helseforetaket vil konkurranseutsette tjenester eller ta tjenester tilbake i egen regi, bør du som tillitsvalgt ta kontakt med ditt kompetansesenter. Hvis kommunen ønsker å få i gang kommunalt trepartssamarbeid, kan du ta kontakt med fylkeskretsen. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og fylkeskretsene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillinger.

I samarbeid med kompetansesentrene og fylkeskretsene, kan vi bistå med veiledning og økonomisk analyse for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Vi har mye erfaring med å ta tjenestene tilbake i egen regi og kan bistå i disse prosessene.

Ta kontakt med oss på: omstilling@fagforbundet.no

 

Publikasjoner om omstilling og trepartssamarbeid

Argumenter mot konkurranseutsetting Last ned
Decent Work and Tripartite Dialogue (KS/Fagforbundet) Last ned
Fagforbundets syn på kommunalt trepartssamarbeid Last ned
Håndbok i kommunalt trepartssamarbeid Last ned
Kommuner og egenregi Last ned
Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17 Last ned
Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014 Last ned
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte Last ned
Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015 Last ned
SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Last ned
Trepartssamarbeid Last ned

Veiledere i omstillingsprosesser

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen

Leder

Omstillingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?