Omstilling

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Dersom kommunen vil konkurranseutsette eller rekommunalisere, eller kommunen ønsker å få i gang trepartssamarbeid lokalt kan du som tillitsvalgt ta kontakt med kompetansesenteret. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og forbundsregionene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillinger.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene, kan enheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Fagforbundet har etter hvert fått mye erfaring med rekommunalisering og kan bistå i disse prosessene.

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Rapporter og materiell om omstilling og trepartssamarbeid

Decent Work and Tripartite Dialogue (KS/Fagforbundet) Last ned Bestill
Kommuner og egenregi Last ned Bestill
Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17 Last ned
Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014 Last ned Bestill
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte Last ned
Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015 Last ned
SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Last ned
Trepartssamarbeid Last ned

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen

Leder

Omstillingsenheten