OMSTILLING, UTVIKLING OG TREPARTSSAMARBEID

Tillitsvalgte kan ta kontakt med omstillingsenheten dersom det er behov for hjelp i omstillingsprosesser, dersom kommunen vil konkurranseutsette eller når det er ønskelig å få i gang tre-partssamarbeid lokalt eller regionalt.

I tillegg kan rådgiverne i omstillingsenheten holde foredrag om  lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene, kan enheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Fagforbundet har etter hvert fått mye erfaring med rekommunalisering og kan bistå i disse prosessene.

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

 Trepartssamarbeid i Eiker 

Aktuelt

Renovasjon i egenregi – grønt og lønnsomt

– Hvis kommunen ikke har regien på en så sentral tjeneste som renovasjon risikerer vi søppelkaos, sier Anders Kollmar-Dæhlin, yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk i Fagforbundet Hedmark.

Se flere artikler

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Omstillingsenheten