Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Dersom kommunen vil konkurranseutsette eller rekommunalisere, eller kommunen ønsker å få i gang trepartssamarbeid lokalt kan du som tillitsvalgt ta kontakt med kompetansesenteret. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og forbundsregionene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillinger.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene, kan enheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Fagforbundet har etter hvert fått mye erfaring med rekommunalisering og kan bistå i disse prosessene.

Veiledere i omstillingsprosesser

Rapporter og materiell om omstilling og trepartssamarbeid

Trepartssamarbeid PDF (2,0 Mb) Last ned
Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015 PDF (16,8 Mb) Last ned
Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17 PDF (1290 k) Last ned
SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling PDF (1442 k) Last ned
Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014 PDF (10,7 Mb) Last ned
Decent Work and Tripartite Dialogue (KS/Fagforbundet) PDF (1,5 Mb) Last ned
Kommuner og egenregi PDF (949 k) Last ned Bestill
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte PDF (933 k) Last ned

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Leder
Omstillingsenheten