Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Dersom kommunen vil konkurranseutsette eller rekommunalisere, eller kommunen ønsker å få i gang trepartssamarbeid lokalt kan du som tillitsvalgt ta kontakt med kompetansesenteret. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og forbundsregionene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillinger.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene, kan enheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Fagforbundet har etter hvert fått mye erfaring med rekommunalisering og kan bistå i disse prosessene.

Veiledere i omstillingsprosesser

Rapporter og materiell om omstilling og trepartssamarbeid

Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015 PDF (16,8 Mb) Last ned
Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17 PDF (1290 k) Last ned
SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling PDF (1442 k) Last ned
Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014 PDF (10,7 Mb) Last ned
Decent Work and Tripartite Dialogue (KS/Fagforbundet) PDF (1,5 Mb) Last ned
Kommuner og egenregi PDF (949 k) Last ned Bestill
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte PDF (933 k) Last ned
Trepartssamarbeid PDF (2,0 Mb) Last ned Bestill

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Leder
Omstillingsenheten