Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Tillitsvalgte tar kontakt med omstillingsenheten ved behov for hjelp i omstillingsprosesser. Omstillingsenheten kobler på kompentansesentrene og forbundsregionene. Dersom kommunen vil konkurranseutsette eller rekommunalisere og hvis det er ønskelig å få i gang trepartssamarbeid lokalt kan vi sammen bistå.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene, kan enheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Fagforbundet har etter hvert fått mye erfaring med rekommunalisering og kan bistå i disse prosessene.

 

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Omstillingsenheten