Til hovedinnhold

En pensjon å leve av

Fagforbundets mål er at alle skal ha en pensjon som sikrer en trygg og verdig alderdom.

Alle skal ha en pensjon å leve av

Kort fortalt er pensjon det samme som lønn. Gjennom hele arbeidslivet blir en del av lønna trukket og satt av til pensjon. Det er de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. 

I dag er hovedregelen at man tjener opp pensjon fra første dag man jobber og fra første krone,  både i privat og offentlig sektor. Fordi det blir færre yrkesaktive per pensjonist, er pensjonssystemene i endring slik at kostnadene blir håndterlige også i framtida. Pensjonsordningene i privat og offentlig sektor blir likere, slik at ansatte ikke skal tape masse penger på å bytte jobb.

Fagforbundet og LO krever derfor at pensjonsopptjeningen skal skje fra første krone, slik at alle som jobber får pensjonsopptjening.

Slik er pensjonssystemet bygget opp:

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulike varianter, og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten fins AFP (avtalefestet pensjon) og ulike former for uføre- og etterlattepensjoner.

Folketrygden

Folketrygden er grunnmuren i pensjonssystemet. Alle som bor eller jobber i Norge får som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Den omfatter dermed så godt som alle og utbetales av Nav. Staten setter av en andel av det du tjener hvert år, gjennom skatten du betaler.

Offentlig tjenestepensjon

De fleste kommuner, fylkeskommuner, staten, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor har inngått avtale om offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Det er arbeidsgiveren din som melder deg inn i ordningen. Arbeidsgiverne betaler mesteparten av utgiftene til pensjonsordningen, men du bidrar også. De fleste arbeidstakere blir trukket to prosent av lønna til pensjonsinnskudd.

Våren 2018 sa medlemmene ja til ny pensjonsordning. Ordningen vil gjelde for de som er født i 1963 eller seinere. De som er født i 1962 eller før, beholder dagens ordning.

Les mer: Slik blir ny offentlig tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon

Fra 2006 har det vært pålagt at alle arbeidstakere skal ha en pensjonsordning gjennom arbeidsgiver. Denne kommer i tillegg til folketrygden. Minstetrekket ligger på to prosent, men flere virksomheter har valgt en høyere prosentandel. Det betyr at arbeidsgiveren din setter av minst to prosent av lønna din til pensjonssparing. Det fins mange ulike tjenestepensjonsordninger.

Fagforbundet jobber for at du skal ha en god og trygg pensjon. Forbundets krav er at pensjonen din skal være kjønnsnøytral og utbetales så lenge du lever.

Dette er hybridpensjon

Hybridpensjon er den mest nyeste og mest moderne modellen for tjenestepensjon vi har i Norge.  Den er en mellomting mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon. Fagbevegelsen har tatt hybridpensjon positivt imot både i privat og offentlig sektor fordi den har en rekke fine kvaliteter. Hybridpensjon er forutsigbar, den er livsvarig og den gir en lik pensjon for kvinner og menn.

Les mer: Dette er hybridpensjon

Hvilken pensjonskasse tilhører jeg?

Spør din nærmeste tillitsvalgte eller personalkontoret. Her finner du en oversikt over pensjonskasser.

Uførepensjon

Alle som blir minst femti prosent varig ufør har rett til uføretrygd fra folketrygden. Det tar ofte lang tid før en slik pensjon blir innvilget. Ved årsskiftet 2014/2015 kom det nye regler som skal gjøre det lettere å kombinere uføretrygd og jobb. Les mer om uførepensjon hos Nav

Ansatte i offentlig sektor har i tillegg rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, hvis de har en uføregrad på over 20 prosent.

I privat sektor har en del arbeidstakere uføreforsikring betalt av arbeidsgiver, men ikke alle. Anslagsvis kommer en halv million yrkesaktive nordmenn dårligere ut fordi de har uføredekning kun gjennom folketrygden.

Mer om pensjon:

Viktige vedtak om pensjon:

Spørsmål og svar om pensjon

Regn ut hva du får i pensjon

Offentlig tjenestepensjon blir utbetalt som et tillegg til pensjonen du får fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon, er avhengig av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønna di. Som hovedregel får du 66 prosent av lønna i samlet pensjon fra offentlige pensjonsordninger og Nav. Dette gjelder hvis du tar ut full pensjon og har en samlet medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år når du tar ut pensjon. 

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon: minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:    

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler: Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon: NAV.no

Kontakt:

Portrettbilde av Geirmund Jor

Geirmund Jor

Nestleder

Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag

Spesialrådgiver, pensjon

Forhandlingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?