Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Fagforbundet for ledere

Som leder og medlem av Fagforbundet vil du få tilbud om faglige kurs, fagdager og konferanser. Fagforbundet samarbeider med høgskoler og universiteter, blant annet om studiepoenggivende etter- og videreutdanning i økonomi, administrasjon og ledelse ved Høgskolen Innlandet.

Vi tilbyr egne ledertreningsprogram for mellomledere og toppledere

Fagforbundet har utviklet et eget ledertreningsprogram for mellomledere og for toppledere.

Programmene er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF (Administrativt forskningsfond), Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.

 

Er du toppleder?

Fagforbundet har en egen fagforening for toppledere: Fagforening for rådmenn og andre ledere. Medlemsgruppen er:

  • Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. 
  • Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann og assisterende rådmann.
  • Rådmannens toppledergruppe:kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.
  • Kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende.

Gå til fagforeningssiden: Fagforening for rådmenn og andre ledere.

Utvikler nye standarder

I samarbeid med Standard Norge er Fagforbundet aktivt med på å utarbeide standarder innenfor ledelse. Vi har blant annet deltatt i prosessen med utvikling av standard for Mangfoldsledelse.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Aktuelt

Mange vil bli bedre i ledelse og digitalisering

Å leve arbeidslivet digitalt er den nye normalen for mange, og behovet for digital kompetanseheving er stort. Over 600 søkere kjempet om 100 studieplasser på Fagforbundets ferske videreutdanning i ledelse og digitalisering, skriver Fagbladet

Se alle nyhetssaker

Kontakt

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung

Fagleder (i foreldrepermisjon)

Yrkesseksjon kontor og administrasjon