Fagforbundet for ledere

Som leder og medlem av Fagforbundet vil du få tilbud om faglige kurs, fagdager og konferanser. Fagforbundet samarbeider med høgskoler og universiteter, blant annet om studiepoenggivende etter- og videreutdanning i økonomi, administrasjon og ledelse ved Høgskolen Innlandet.

Vi tilbyr egne ledertreningsprogram for mellomledere og toppledere

Fagforbundet har utviklet et eget ledertreningsprogram for mellomledere og for toppledere.

Programmene er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF (Administrativt forskningsfond), Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.

 

Er du toppleder?

Fagforbundet har en egen fagforening for toppledere: Fagforening for rådmenn og andre ledere. Medlemsgruppen er:

  • Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. 
  • Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann og assisterende rådmann.
  • Rådmannens toppledergruppe:kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.
  • Kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende.

Gå til fagforeningssiden: Fagforening for rådmenn og andre ledere.

Utvikler nye standarder

I samarbeid med Standard Norge er Fagforbundet aktivt med på å utarbeide standarder innenfor ledelse. Vi har blant annet deltatt i prosessen med utvikling av standard for Mangfoldsledelse.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Mange vil bli bedre i ledelse og digitalisering

Å leve arbeidslivet digitalt er den nye normalen for mange, og behovet for digital kompetanseheving er stort. Over 600 søkere kjempet om 100 studieplasser på Fagforbundets ferske videreutdanning i ledelse og digitalisering, skriver Fagbladet

Se alle nyhetssaker

Kontakt

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon