Leder | lønn, arbeidsforhold og faglig utvikling | Fagforbundet

Fagforbundet for ledere

Som leder og medlem av Fagforbundet vil du få tilbud om faglige kurs, fagdager og konferanser. Fagforbundet samarbeider med høgskoler og universiteter, blant annet om studiepoenggivende etter- og videreutdanning i økonomi, administrasjon og ledelse ved Høgskolen Innlandet.

Vi tilbyr egne ledertreningsprogram for mellomledere og toppledere

Fagforbundet har utviklet et eget ledertreningsprogram for mellomledere og for toppledere.

Programmene er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF (Administrativt forskningsfond), Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.

 

Er du toppleder?

Fagforbundet har en egen fagforening for toppledere: Fagforening for rådmenn og andre ledere. Medlemsgruppen er:

  • Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. 
  • Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann og assisterende rådmann.
  • Rådmannens toppledergruppe:kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.
  • Kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende.

Gå til fagforeningssiden: Fagforbundet – kommunedirektører og andre toppledere.

Videreutdanning

Fagforbundet arbeider mye med utdanningsspørsmål, og har vært med på å utvikle flere emnegrupper innen HR- og personal, ledelse og administrasjon i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Fagforbundet tilbyr studieplasser for medlemmer hvert år. i 2021-2022 tilbyr vi videreutdanning innen ledelse og digitalisering. Kullet på dette studiet er ferdig våren 2022. For studieoppstart høsten 2022 vil vi komme tilbake med nytt studietilbud. Høgskolen i Innlandet har ansvar for opptak, administrasjon av studiet og innhold.

Les mer om samarbeidet med Høgskolen i innlandet HER

Utvikler nye standarder

I samarbeid med Standard Norge er Fagforbundet aktivt med på å utarbeide standarder innenfor ledelse. Vi har blant annet deltatt i prosessen med utvikling av standard for Mangfoldsledelse.

For mer informasjon om nyheter fra yrkesseksjonen kan du lese vårt nyhetsbrev her

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Kontakt

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?