Til hovedinnhold

Fagforbundets politikk

Fagforbundet kjemper for et samfunn med små forskjeller og et rettferdig skattesystem. Det norske samfunnet, med et organisert arbeidsliv og likeverdige parter, økonomisk styring og offentlig velferd har skapt et av verdens likeste og beste land å bo i.

Fagforbundet er en sterk pådriver for at velferdstjenestene skal drives i offentlig regi og frykter at privatisering vil ødelegge den velferdsstaten vi har bygd opp. Arbeidet vårt for å opprettholde og videreutvikle den norske samfunnsmodellen fortsetter for fullt. 

Det norske arbeidslivet er kjønnsdelt. Fagforbundet har aller flest kvinner i offentlig sektor som medlemmer. Mange av dem jobber deltid i lavlønnsyrker i pleie- og omsorgssektoren. Derfor er likestilling, retten til heltid, likelønn og oppgavedeling viktige saker for Fagforbundet. 

Fagforbundets politikk blir vedtatt på landsmøtet hvert fjerde år. Der vedtas uttalelser, men kanskje aller viktigst Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram. Mellom landsmøtene er det landsstyret som er Fagforbundets høyeste organ og dermed bestemmer hva Fagforbundet mener i dagsaktuelle saker.

Her finner du Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram; bokmål | nynorsk

Mette mener

Se alle

Spørsmål og svar om Fagforbundet og politikk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?