Til hovedinnhold

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en nøkkelrolle i helsesektoren, og det er viktig at din kompetanse blir brukt og verdsatt. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter som helsesekretær i lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundet jobber for at helsesekretærer kommer til sin rett i helse- og sosialsektoren. Å bruke riktig kompetanse på riktig plass er effektiv ressursutnyttelse og god verdsetting av de ansatte.

Som helsesekretær har du en nøkkelrolle i helsesektoren. I tillegg til et selvstendig arbeidsområde, bidrar din kompetanse til å frigjøre ressurser hos annet helsepersonell, som for eksempel leger, sykepleiere og psykologer. Fagforbundet jobber for at helsesekretærens kompetanse blir brukt og verdsatt.

Trygge arbeidsvilkår, tariff og lønn for deg som er helsesekretær

Hvert år forhandler vi lønn og arbeidsvilkår for helsesekretærer som er medlem i Fagforbundet. Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet jobber for at helsesekretærer skal ha ordna arbeidsvilkår. Forbundet er part i tariffavtaler på de fleste arbeidsplasser der helsesekretærer er ansatt. På arbeidsplasser som ikke har tariffavtale, kan det ved hjelp av Fagforbundet framforhandles tariffavtale for de ansatte.

Ved å bli medlem i Fagforbundet vil du kunne være med på å påvirke utviklingen av din egen arbeidsplass, sammen med kollegene dine. På de fleste arbeidsplassene finner du både tillitsvalgte og en fagforening som du blir en del av.

Videreutdanning og kompetanseheving for helsesekretærer

Som helsesekretær er du ofte den første pasienten møter. Kravene til service, omsorg, effektivitet og nøyaktighet er derfor høye. Gjennom en solid grunnutdanning vil helsesekretærer kunne arbeide selvstendig innenfor en rekke viktige områder som laboratoriearbeid, skiftestuearbeid, bruk av pasientadministrative IKT-systemer, registrering av takster og diagnoser, kvalitetssikring og prosedyrer og vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon.

Videreutdanningsmuligheter gjennom fagskoletilbud i helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer gjør at du kan bidra til å frigjøre kostbare helseressurser. Fagforbundet har en egen klinisk fagstige som omfatter helsesekretærer. Både praktiske og teoretiske kunnskaper tilføres på mange områder og på mange måter. Gjennom klinisk fagstige kan du få denne kunnskapen dokumentert og formalisert.

For ytterligere å legge forholdene til rette for helsesekretærer som ønsker kompetanseheving, har Fagforbundet sin egen stipendordning hvor man kan få inntil 12000,- kroner i året i støtte når du er medlem.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Last ned brosjyrer og materiell

Temahefte Nr.28 - Ansiktet utad

Kontaktliste

Portrettbilde av Emilie Storli

Emilie Storli

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Lyra Lluka

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?