Til hovedinnhold

Privatisering og konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting og privatisering kan gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Mange får også tøffere arbeidsforhold. For en arbeidsgiver er det derimot mye å spare på å kutte i ansattes lønns- og pensjonsrettigheter. Det blir enda mer å spare for hvis de ansatte blir leid inn som selvstendig næringsdrivende.

Hver gang du får ny arbeidsgiver etter en anbudsrunde, er sjansen stor for at lønn og arbeidsbetingelser blir dårligere, fordi det i hovedsak er lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår det er mulig å konkurrere på. 

Les: Aleris-saken er en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Utfallet kan få konsekvenser for norsk arbeidsliv i framtida. 

Les også: Helsefagarbeidere taper titusener i året på å være ansatt i private sykehjem

Ta ansvar for felleskapet

Fagforbundet vil at politikerne skal ta ansvar for felllesskapet og fellesskapsløsningene. Koronapandemien har vist hvor viktig deter med sterke offentlige velferdsløsninger. Den svenske koronakommisjonen har slått fast at en hovedgrunn til at Sverige har mislykkes i kampen mot korona er at eldreomsorgen er så fragmentert, ved at både kommuner, regioner og et stort antall private velferdsselskaper har ansvar. Kommisjonen peker også på at det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår og at mange er ansatt på timesbasis. Slik er vilkårene i den private velferdsbransjen i en rekke land. Les mer i uttalelsen fra Fagforbundets landsstyre

Dette kan skje ved privatisering og konkurranseutsetting

  • Du kan miste jobben
  • Du kan få lavere lønn
  • Du kan få dårligere pensjon
  • Du kan miste retten til AFP
  • Du kan få tøffere arbeidsforhold

Hva kan du gjøre?

Får du nyss om at arbeidsplassen din skal privatiseres eller konkurranseutsettes, må du raskt ta kontakt med din tillitsvalgte. I tida før vedtaket er fattet, har tillitsvalgte krav på innsyn i planene, kan forhandle og påvirke politikerne og ivareta medlemmenes rettigheter.

Vi har gode eksempler på at fagforeninger har klart å forhindre konkurranseutsetting ved å være aktive deltakere i prosessen, med gode innspill til alternative løsninger. 

Logg deg inn på Dine sider og finn din tillitsvalgt

Har du ingen tillitsvalgt å gå til? Bli medlem! Meld deg inn her

Adobe Spark Page

Søkelys på privatisering og konkurranseutsetting

Se alle

Veiledere om konkurranseutsetting

Brosjyrer og materiell

Kommersialisering av fellesgodene Last ned
Kommuner og egenregi Last ned

Spørsmål og svar om privatisering og konkurranseutsetting

Spørsmål og svar for tillitsvalgte

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?