Til hovedinnhold

Lønnskalkulator for ansatte i kommunen

Lønnskalkulator for ansatte i kommunen

Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området.

Les mer om lønn og avtaler i KS-området

NB! Tast inn årslønn uten mellomrom i talletBrutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?