Til hovedinnhold

Lønnskalkulator for ansatte i kommunen

Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området (Oslo kommune er et eget tariffområde). Sist oppdatert 20.09.23.

NB! Tast inn årslønn uten mellomrom i tallet

Brutto årslønn:
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%

Ordinær timelønn
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time - minstesats kr.
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
5.3.1 Helge- og høytidstillegg pr time - minstesats kr.
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
5.4.1 Kvelds- og nattillegg
Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl. 17:00-21:00 - minstesats kr.
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
56,00 56,00 56,00 56,00 56,00
Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl. 21:00-06:00 - minstesats kr.
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
Nattillegg for arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00 - minstesats kr.
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
3.7 Tilleggslønn
Ved omregning til månedsbeløp basert på arbeidsplanen, legges årstimetall på 1900 timer til grunn. Gjelder ikke for ansatte i branntjenesten.
Dette påvirker timesatsen slik:
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr. time
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr time kl 17:00-21:00
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
5.4.1 Turnusarbeid - Nattillegg pr time kl 21:00-06:00
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
5.4.2 Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00
33,6 timer/uke 35,5 timer/uke 37,5 timer/uke 40 timer/uke 42 timer/uke
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr. måned.


For ansatte i branntjenesten
For ansatte i branntjenesten påvirkes ikke de opprinnelige satsene av omregning til månedsbeløp (3.7).
Ansatte med årstimetall på 2184 timer bruker 2184 (42 t/uke) som divisor ved beregning av tilleggslønn etter kap. 3. § 3 punkt 3.7.
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl 17:00-21:00
5.4.1. Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl 21:00-06:00
5.4.2 - Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr måned.
Ansatte med årstimetall på 2080 timer bruker 2080 (40 t/uke) som divisor ved beregning av tilleggslønn etter kap. 3. § 3 punkt 3.7.
Denne divisoren legges kun til grunn for beregning av tilleggslønn i deltidsstillingen.
Dette påvirker timesatsen slik:
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl 17:00-21:00
5.4.1. Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl 21:00-06:00
5.4.2 - Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr måned.
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?