Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med ungdom

Fagforbundet organiserer klubbarbeidere, klubbledere, aktivitetsledere, fritidsledere, miljøarbeidere og andre som arbeider innenfor kommunale fritidstilbud til barn og unge. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

En trygg barndom og gode oppvekstvilkår

Barn og unges rett til lek, fritid og kulturopplevelser er lovfestet gjennom Kulturloven, og i FNs barnekonvensjon. Alle barn skal dessuten oppleve mestring og tilhørighet, uavhengig av sosial bakgrunn.

Foreldrenes økonomi skal ikke være til hinder for at barn og unge får delta på fellesarenaer og utvikle sitt talent og sine interesser. Det er viktig at alle barn og unge har tilgang til gode kultur- og fritidsaktiviteter, som fritidsklubb, kulturskole og idrettsaktiviteter.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

  • 3.3.1 Arbeide for at det i alle kommuner finnes åpne fritidstilbud for barn og unge, med hensiktsmessige lokaler, kompetente ansatte og forsvarlig bemanning. Fritidsklubbene må sikres budsjetter som gir rom for aktiviteter, og ikke være avhengige av å søke prosjektmidler til ordinær drift.
  • 3.3.2 Arbeide for at ansatte i fritidsklubber/åpne fritidstilbud inkluderes i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.
  • 3.3.3 Arbeide for å lovfeste gratis fritidstilbud til barn og unge

Barne- og ungdomsarbeideren

Det er i Fagforbundet barne- og ungdomsarbeideren finner sine interesser ivaretatt. Fagforbundet jobber for at barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse anerkjennes, at det utvikles videreutdanningstilbud på høyere yrkesfaglig nivå. Arbeidet for å rekruttere flere menn til sektoren og utdanningene er også satt høyt.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Heidi Anderssen-Dukes

Heidi Anderssen-Dukes

Rådgiver

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?