Fagforbundet for deg som jobber med ungdom

Fagforbundet organiserer klubbarbeidere, klubbledere, aktivitetsledere, fritidsledere, miljøarbeidere og andre som arbeider innenfor kommunale fritidstilbud til barn og unge. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

En trygg barndom og gode oppvekstvilkår

Barn og unges rett til lek, fritid og kulturopplevelser er lovfestet gjennom Kulturloven, og i FNs barnekonvensjon. Alle barn skal dessuten oppleve mestring og tilhørighet, uavhengig av sosial bakgrunn.

Foreldrenes økonomi skal ikke være til hinder for at barn og unge får delta på fellesarenaer og utvikle sitt talent og sine interesser. Det er viktig at alle barn og unge har tilgang til gode kultur- og fritidsaktiviteter, som fritidsklubb, kulturskole og idrettsaktiviteter.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

  • 3.3.1 Arbeide for at det i alle kommuner finnes åpne fritidstilbud for barn og unge, med hensiktsmessige lokaler, kompetente ansatte og forsvarlig bemanning. Fritidsklubbene må sikres budsjetter som gir rom for aktiviteter, og ikke være avhengige av å søke prosjektmidler til ordinær drift.
  • 3.3.2 Arbeide for at ansatte i fritidsklubber/åpne fritidstilbud inkluderes i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.
  • 3.3.3 Arbeide for å lovfeste gratis fritidstilbud til barn og unge

Barne- og ungdomsarbeideren

Det er i Fagforbundet barne- og ungdomsarbeideren finner sine interesser ivaretatt. Fagforbundet jobber for at barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse syngligjøres gjennom blant annet å ha yrkeskonkurranser. Arbeidet for å rekruttere flere menn til sektoren og utdanningene er også satt høyt.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Brosjyrer og materiell

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre PDF (189 k) Last ned Bestill
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb PDF (284 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er barne- og ungdomsarbeider PDF (165 k) Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 PDF (94 k) Last ned Bestill
Partnerskap mot mobbing PDF (89 k) Last ned
For deg som jobber i fritidsklubb og ungdomshus PDF (376 k) Last ned Bestill
Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat PDF (114 k) Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst PDF (150 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad
Konstituert fagleder
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst