Fagforbundet for dyrepleiere og klinikkassistenter

Fagforbundet organiserer dyrepleiere og klinikkassistenter i privat sektor. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

  • Fagforbundet jobber kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, for at de ansatte skal ha et best mulig arbeidsmiljø.
  • Fagforbundet ønsker at dyrepleiere og klinikkassistenter skal ha best mulig rammevilkår for å utføre sitt arbeid, ved at lover og forskrifter skal ivareta deres yrkesutøvelse.
  • En hovedprioritet siste årene har vært arbeidet med dyrepleiernes autorisasjon og å klargjøre ansvarsfordeling i klinikkene knyttet til kompetanse og plikter. Parallelt jobber vi opp mot utdanningsinstitusjoner for å sikre en best mulig utdannelse for studentene, og for at alle som ønsker det skal få muligheten til kompetanseheving innen sitt arbeidsområde.
  • Gjennom forhandlinger med NHO Mat og Landbruk, har Fagforbundet utarbeidet en tariffavtale for dyrepleiere og klinikkassistenter som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.
  • Fagforbundet har en egen faggruppe for dyrepleiere og klinikkassistenter som er sammensatt av medlemmer som kjenner bransjens daglige arbeid, arbeidsmiljø og de utfordringer området har. Faggruppa er et rådgivende organ og arbeider med å videreutvikle det yrkesfaglige tilbudet til medlemmene.
  • Fagforbundet har samarbeidet med interesseorganisasjonen Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) siden 2006.

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er dyrepleier eller klinikkassistent PDF (183 k) Last ned
Gravid og trygg på jobb i dyreklinikken PDF (468 k) Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Kontaktliste

Portrettbilde av Mette Karin Haugen

Mette Karin Haugen
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk