Fagforbundet for ansatte i skolen | lønn og rettigheter

Fagforbundet for deg som jobber i skole

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen. Er du rektor, pedagogisk leder, elevassistent, musikklærer, barne- og ungdomsarbeider eller spesialpedagog, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

All utdanning må anerkjennes

Fremtidens arbeidsliv vil kreve et mangfold av kompetanse, og det er viktig at vi anerkjenner ulike typer kompetanse uten å skape statushierarkier som splitter mer enn de forener. Mange uten formell kompetanse har lang erfaring fra arbeidslivet og besitter en realkompetanse som ofte verken sees eller benyttes. Fagforbundet jobber for at også denne kompetansen verdsettes.

Det er viktig at praktisk erfaring verdsettes høyere enn i dag. Samtidig er det også viktig å anerkjenne folks utdanning, enten det er fagarbeidere som har tatt en yrkesfaglig utdanning, eller det er folk med utdanning fra fagskoler, høyskoler eller universiteter. Det skal lønne seg å ta utdanning, men Fagforbundet skal samtidig kjempe for små økonomiske forskjeller.

Elever lærer også andre steder enn i klasserommet. Den praktisk tilnærmingen må få større plass. Skolen skal gi elevene helsefremmende og relasjonsskapende kompetanse. Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidslivet.

De ulike yrkesgruppene i skolen må samarbeide for å sikre at flere barn fullfører utdanningsløpet. Skolebibliotek som en viktig ressurs i skolens læringsmiljø skal bidra til å utvikle de unges leselyst, deres evne til kritisk tenkning og gi elevene tilgang til informasjon.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

1. Arbeide for at skolen gir elevene mulighet til å utvikle sosial, kulturell og estetisk kompetanse.

2. Arbeide for at elevene må få god yrkesveiledning av ansatte som har kompetanse fra yrkeslivet.

3. Arbeide for å få flere yrkesfaglærere med relevant fagbrev innen programområdet helse og oppvekst.

4. Arbeide for at skolebiblioteket styrker sin rolle i skolen og at skolebibliotekarene inkluderes i det pedagogiske arbeidet. Alle skoler skal ha et levende skolebibliotek.

5. Fortsatt ha et nært samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).

6. Arbeide for at ansatte tilbys relevante kompetansetiltak innen det psykososiale feltet i skolen.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Se alle nyhetssaker

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som er barne- og ungdomsarbeider Last ned
For deg som jobber i fritidsklubb og ungdomshus Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Fagleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?