Fagforbundet for kontoransatte

Fagforbundet er forbundet for deg som arbeider på kontor. Enten du er sekretær, konsulent, saksbehandler eller jobber med andre administrative oppgaver, er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet ønsker å gi best mulig yrkesfaglig tilbud. Vi arbeider med saker som påvirker de ulike utdanningene eller som regulerer utøvelsen av det enkelte yrke. Vi er med og påvirker fagområdene, for eksempel gjennom høringer.

Kurs og konferanser

Hvert år arrangerer Fagforbundet et stort antall kurs og konferanser. Vi besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben, og er opptatt av hvilke muligheter og utfordringer kontoransatte møter i samfunnet. 

Faggruppe

Fagforbundet har en egen faggruppe for kontoransatte som består av seks medlemmer som har sine daglige arbeidsplasser i kommuneadministrasjon, sykehus og skole. Faggruppa jobber for utvikling av kontorfaget, og tilbyr kurs og fagdager. I tillegg samarbeider faggruppa med flere utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanningstilbud.

Mandat og arbeidsoppgaver

  • Bistår politisk og administrativ ledelse i yrkesrelaterte saker
  • Samarbeider med andre organisasjoner
  • Er opptatt av utvikling av kontorfaget
  • Arrangerer kurs og fagdager
  • Faggruppa utgir nyhetsbrev hver måned

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Etikk i hverdagen, diskusjonskort SKA
Fagforbundet for deg som er helsesekretær Last ned Bestill
Fagstige for yrkesgrupper i SKA Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill
Temahefte 28 - Ansiktet utad Bestill

Kontakt

Uten kontaktbilde

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon