Fagforbundet teoLOgene for deg som er prest eller teolog

Fagforbundet teoLOgene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig, kommunal eller privat virksomhet. De fleste medlemmene i teoLOgene jobber i Den norske Kirke. Vi har tillitsvalgte over hele landet som jobber for at det skal være fint å være prest i Den norske kirke - samme om du er ung eller gammel, kvinne eller mann, homo eller hetero, i by eller bygd!

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

KONTAKTINFORMASJON TIL DIN TILLITSVALGTE I TEOLOGENE:

LEDER TEOLOGENE OG HTV FAGFORBUNDET DEN NORSKE KIRKE RETTSUBJEKTET: THORE WIIG ANDERSEN

TLF.97692250 leder@teologene.no 

BISPEDØMMETILLITSVALGTE. (trenger du kontakt med prostitillitsvalgt, hør med bispedømmetillitsvalgt eller medlemsansvarlig Gjøa K. Aanderaa for kontaktinfo)

NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME: ARNE SKARE TLF.92831132

SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME: GJØA KRISTINE AANDERAA TLF.91697025

NIDAROS BISPEDØMME: FRIDA SOFIE ØYEN TLF.94178560

OSLO BISPEDØMME:  SARA SKREPPEDAL MOSS-FONGEN TLF.99239875

HAMAR BISPEDØMME: VIDAR BREKKE TLF.92021134

TUNSBERG BISPEDØMME: LISE WOLD KLEVEN TLF.95724847

BORG BISPEDØMME: OLE JENS HOVDA TLF.95028982

AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME: THORE WIIG ANDERSEN TLF.97692250

STAVANGER BISPEDØMME: ANDERS HILDENG NÆSS TLF.95438277

BJØRGVIN BISPEDØMME: FOR TIDEN ER LEDER I TEOLOGENE KONTAKTPERSON.

MØRE BISPEDØMME:KRISTIAN FINN RISUNG TLF.97007990

--------------------------------------

GRY FRIIS ERIKSEN. TILLITSVALGT FAGFORBUNDET TEOLOGENE OSLO BISPEDØMMMEKONTOR TLF.41451414

 

PENSJONISTTILLITSVALGT OG UTVALGSLEDER PENSJONISTER: ELLING ERICHSEN

tlf. 40028126

pensjonist@teologene.no

STUDENTTILLITSVALGT OG UTVALGSLEDER STUDENTER: ANNE GURO NESTEBY GRETTE

tlf.41789164

ungdom@teologene.no

UTVALGSLEDER KLIMA:

klima@teologene.no

 

 

 

Kirkelig medarbeider?

Her får du oversikt over aktuell informasjon vedr. pandemisituasjonen

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/

Det er ingen grunn til å føle seg alene på jobb!

Som medlem i Fagforbundet teoLOgene står du sterkere sammen med omlag 395 000 andre arbeidstakere i Fagforbundet, som er landets største arbeidstakerorganisasjon. Å stå i denne store sammenhengen gir styrke. Fagforbundet teoLOgene er et godt valg for deg som er eller utdanner deg til prest. Fagforbundet består av et stort fellesskap av mange yrkesgrupper innenfor kirken. Enten du er prest, kirketjener, krematør, graver, organist, kateket, kirkeverge, menighetssekretær eller utfører annet arbeid i kirken, så er du på rett plass i Fagforbundet. 

Medlemskap i Fagforbundet setter deg og ditt arbeid i en større sammenheng!

Dette gjør Fagforbundet teoLOgene for deg:

  • Trygger ditt arbeidsforhold og din arbeidsplass
  • Jobber mot diskriminering
  • Fremmer likeverd og likestilling
  • Forhandler om rettferdig lønn
  • Sørger for anstendige arbeidsvilkår
  • Arbeider for en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke
  • Fremmer faglig felleskap og utvikling
  • Tilbyr gode forsikringsordninger
  • Studenter får fullverdig medlemskap 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Thore Wiig Andersen

Thore Wiig Andersen

Leder

Fagforbundet teoLOgene

Uten kontaktbilde

Gjøa Kristine Aanderaa

nestleder og medlemsansvarlig teoLOgene

teoLOgene avd 727

Portrettbilde av Heinke Foertsch

Heinke Foertsch

Kasserer

teoLOgene avd 727