Til hovedinnhold

Fagforbundet for ansatte innenfor brann, forebygging og nødalarmering

Fagforbundet er det største forbundet for personell innenfor brann, forebygging og nødalarmering. Vi organiserer ansatte på alle nivåer, og både heltids- og deltidspersonell.

Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Fagforbundet har også etablert et yrkesskadefond for brann- og redningspersonell.

Aktuelt

Se alle

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet har tillitsvalgte som bistår deg på arbeidsplassen og vi forhandler lønn og andre rettigheter i tariffavtalen. Vi jobber i tillegg med en rekke faglige og politiske saker innen brann- og redningsvesenet. 

Fagforbundet er opptatt av:

  • Utdanningsspørsmål for alle yrkesgruppene i brann- og redningstjenesten
  • Helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten
  • Mangfold og inkludering
  • Bedre yrkesskadedekning for brannfolk og godkjenning av kreft som yrkessykdom
  • Særaldersgrenspensjon

For å følge opp saker som omhandler brann- og redningstjenesten og 110-sentralene på en god måte har Fagforbundet opprettet en faggruppe av medlemmer, som gir råd til forbundet. Dessuten er Fagforbundet en aktiv høringsinstans og har årlige kontaktmøter og tett dialog med myndighetsorganene for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lik og følg oss på Facebook

Fagforbundets brannkonferanse

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi anstrenger oss for å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger.

Mer informasjon om Fagforbundets årlige brannkonferanse

Fagforbundets yrkesskadefond

Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til ansatte i brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke og får midlertidig økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel. Dette er en frivillig ordning hvor medlemskontingenten er en engangsinnbetaling på 100 kr.

Fagforbundet for deltidsbrannpersonell

Du som jobber som deltids brannkonstabel kan bli medlem uansett om du i hovedstillingen din er medlem av Fagforbundet, et annet forbund eller du er uorganisert. Deltidsbrannpersonell kan velge om de vil tegne et hovedmedlemskap med full rett til stipend og forsikringer eller et billigere medlemskap fritatt for stipend og forsikringer.

Brannforebyggere

Fagforbundet er det største forbundet for brannforebyggere i Norge. Vi jobber for at brannforebyggere skal ha gode rammevilkår for utøvelsen av yrket og være i offentlig regi.

Brannforebyggerfaget

Enten du kaller deg feier eller brannforebygger er Fagforbundet det største forbundet i Norge. Vi jobber for at brannforebyggere skal ha gode rammevilkår for utøvelsen av yrket og være i offentlig regi.

Fagforbundet lanserte i 2022 en digital HMS-håndbok for brannforebyggere. HMS-håndboken finner du her.

Kvalitet i forebyggende avdeling

Fagforbundet er for en omstilling med bakgrunn i de endringer som skjer i dagens samfunn, men er imot privatisering av feiervesenet. Brannforebygging- og tilsynstjenesten må eies og drives av kommunen. Kvalitet og tilgjengelighet skal telle mer enn profitt.

Nødalarmoperatører 

Fagforbundet er for at operatører i 110-sentralene skal ha gode rammevilkår, trygge arbeidsplasser i en livslang karriere og være innbefattet av særaldersgrensen som andre nødalarmoperatører i tilsvarende yrker. 

Last ned brosjyrer og materiell

Gravid - og trygg på jobb i beredskap Last ned
Jobbe i farlig røyk - brann Last ned
Omstilling i brann- og redningstjenesten Last ned
Veileder yrkesskade-Brann Last ned
Working in hazardous smoke Last ned
KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-01-2024 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2023

Protokoller:

Protokoll hovedavtale 2024 - 2025

Andre avtaler:

Hovedtariffavtalen for kommunesektoren
Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor (Samfunnsbedriftene)
Hovedtariffavtale for energiverk og datterselskap

SFS 2404

Gyldig:

01-01-2023 - 31-12-2024

Avtalens innhold:

Særavtale brann og redningstjeneste 2021 - 2022

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktliste

Portrettbilde av Torgeir Holm

Torgeir Holm

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?