Fagforbundet for ansatte innenfor brann, redning og forebygging

Fagforbundet er det største forbundet for personell innenfor brann, redning og forebygging i Norge, både i brann- og feiervesenet. Vi organiserer ansatte på alle nivåer, og både heltids- og deltidspersonell. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Fagforbundet har også etablert et yrkesskadefond for brann- og redningspersonell.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing. Derfor har Fagforbundet etablert «Faggruppen for brann, redning og forebygging». Faggruppen består av yrkesaktive medlemmer som gir Fagforbundet faglige råd og initierer saker som er viktig å jobbe med.

Fagforbundet er opptatt av:

  • Utdanningsspørsmål
  • Ny organisering av brann- og redningstjenesten
  • Omorganisering og samlokalisering av nødmeldesentralene
  • Mangfold og inkludering
  • Helse, miljø og sikkerhet

Dessuten er Fagforbundet en aktiv høringsinstans og har årlige kontaktmøter og tett dialog med myndighetsorganene for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lik og følg oss på Facebook

Fagforbundets brannkonferanse

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi anstrenger oss for å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger.

Mer informasjon om Fagforbundets årlige brannkonferanse

Fagforbundets yrkesskadefond

Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til ansatte i brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke og får midlertidig økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel. Dette er en frivillig ordning hvor medlemskontingenten er en engangsinnbetaling på 100 kr.

Se alle dine medlemsfordeler - bli medlem i dag!

Aktuelt

Se flere artikler

Last ned brosjyrer og materiell

Gravid - og trygg på jobb i beredskap PDF (1330 k) Last ned Bestill
Fagforbundets yrkesskadefond for brann- og redningspersonell PDF (225 k) Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Fagforbundet – for ansatte i brann- og feiervesen PDF (133 k) Last ned
Jobbe i farlig røyk - brann PDF (448 k) Last ned
Working in hazardous smoke PDF (1,5 Mb) Last ned

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


SFS 2404

Særavtalen er prolongert frem til 01.07.2019

Gyldig:
01.01.2017 - 07.12.2019

Avtalens innhold:
Særavtale brann og redningstjeneste (prolongert til 01.07.2019)


Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Jarle Kristoffersen

Jarle Kristoffersen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk