Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

KS

For ansatte i kommuner, fylker og tilknyttede virksomheter

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter og i energisektoren.

Hovedoppgjøret 2020 for KS

Hovedoppgjøret 2020 opprettholder medlemmenes kjøpekraft og styrker arbeidet for heltid og bedre uttelling for kompetanse. Tilleggene gis med virkning fra 1. september. Lønnsveksten er på nivå med arbeidslivet forøvrig. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i dette oppgjøret. 

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1. oktober. 

Partssammensatt utvalg – hel stilling

Vi har fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Partssammensatt utvalg – kompetanse

Det er dessuten avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder

Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. september 2020

StillingsgruppeLønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400302 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400352 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400374 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400411 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600451 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700491 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800516 400
Lektor med tilleggsutdanning1 900533 600
StillingsgruppeLønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400308 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400358 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400380 600
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400421 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600461 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700501 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800526 200
Lektor med tilleggsutdanning1 900544 000
StillingsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400311 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400362 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400384 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400431 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600471 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700505 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800531 900
Lektor med tilleggsutdanning1 900549 700
StillingsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400314 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400366 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400388 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400441 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600481 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700510 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800537 400
Lektor med tilleggsutdanning1 900555 200
StillingsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400322 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400377 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400399 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400451 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600501 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700520 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800542 600
Lektor med tilleggsutdanning1 900563 200
StillingsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400368 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400421 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400441 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400501 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600521 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700538 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800571 500
Lektor med tilleggsutdanning1 900590 000
StillingsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400406 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400431 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400451 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400506 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600531 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700578 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800625 100
Lektor med tilleggsutdanning1 900652 900

Ansiennitetstillegg KS gjeldende fra 1. september 2020

Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 400
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 3 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 700
Lektor med tilleggsutdanning 5 700
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 900
Lektor med tilleggsutdanning 26 800
Stillingsgruppe

Ansiennitets-tillegg (fra 01.09.2020)

Stillinger uten særskilt krav til utdanning 37 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 10 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 5 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 53 600
Lektor med tilleggsutdanning 62 900

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.