KS (kommuner, fylker og tilknyttede virksomheter)

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter og i energisektoren.

Hovedoppgjøret 2020 for KS

Hovedoppgjøret 2020 opprettholder medlemmenes kjøpekraft og styrker arbeidet for heltid og bedre uttelling for kompetanse. Tilleggene gis med virkning fra 1. september. Lønnsveksten er på nivå med arbeidslivet forøvrig. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i dette oppgjøret. 

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1. oktober. 

Partssammensatt utvalg – hel stilling

Vi har fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Partssammensatt utvalg – kompetanse

Det er dessuten avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder

 

Lønnskalkulator

Lurer du på hva du skal ha i kvelds- og nattillegg? Sjekk ut vår lønnskalkulator for ansatte i kommunesektoren.

 

Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. september 2020

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 302 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 352 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 374 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 411 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 451 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 491 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 516 400
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 533 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 308 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 358 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 380 600
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 421 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 461 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 501 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 526 200
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 544 000
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 311 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 362 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 384 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 431 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 471 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 505 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 531 900
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 549 700
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 314 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 366 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 388 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 441 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 481 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 510 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 537 400
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 555 200
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 322 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 377 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 399 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 451 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 501 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 520 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 563 200
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 368 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 421 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 441 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 501 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 521 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 538 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 571 500
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 590 000
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 406 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 431 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 451 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 506 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 531 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 578 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 625 100
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 652 900

Ansiennitetstillegg KS gjeldende fra 1. juli 2019

Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 400
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 3 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 700
Lektor med tilleggsutdanning 5 700
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 900
Lektor med tilleggsutdanning 26 800
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 37 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 10 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 5 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 53 600
Lektor med tilleggsutdanning 62 900

Aktuelt

Lønnsoppgjøret 2021: Fagforbundet krever offentlig lønnsløft

Nylig kom tallene fra utvalget som skal beregne lønnsutviklingen i ulike sektorer, teknisk beregningsutvalg (TBU). De viser at privat sektor rykket fra ansatte i offentlig sektor. - Lønnsgapet må tettes i mellomoppgjøret, sier Fagforbundets Mette Nord.

17.02.2021

Se flere artikler


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021