KS - kommunesektoren

For ansatte i kommuner, fylker og tilknyttede virksomheter

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din være tilslutta KS, og KS avtalen (KS 100 / KS 300) vil gjelde for deg. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter, kommunale as og interkommunale selskaper og i energisektoren.

Ny avtale om økte koronatillegg for kommuneansatte

Avtalen, som kan settes i verk dersom partene lokalt er enige om det, innebærer en dobling av overtidskompensasjon, men også økte rammer for overtid. Avtalen baserer seg på størst mulig grad av frivillighet og forutsigbarhet for de ansatte. 

Du kan lese mer om avtalen, eller laste ned protokoller og avtaletekst, samt tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen, lenger nede på siden.  

Mellomoppgjøret 2021

Fagforbundets medlemmer i kommunene er sikret kjøpekraft og et godt lønnsoppgjør i 2021. Det er forhandlet fram et tillegg på mellom 10 000 og 22 000 kroner i året for Fagforbundets medlemmer.

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Disse skal gjennomføres innen 15. oktober.

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil. Det er viktig at folk får uttelling for økt formell og uformell kompetanse, og det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene som vektlegger dette.

Ansatte i Oslo kommune forhandler selvstendig, og er ikke omfattet av denne avtalen.

UNIO ble ikke enige med arbeidsgiver, og gikk ut i streik. Streiken ble sanset med tvungen lønnsnemnd. Dersom resultatet for UNIO blir annerledes enn for Fagforbundets medlemmer er det avtalt at vi kan reforhandle avtalen.

Hovedoppgjøret 2020

Hovedoppgjøret 2020 opprettholder medlemmenes kjøpekraft og styrker arbeidet for heltid og bedre uttelling for kompetanse. Tilleggene (se tabell under) gis med virkning fra 1. september. Lønnsveksten er på nivå med arbeidslivet forøvrig. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i dette oppgjøret. 

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1. oktober. 

Partssammensatt utvalg – hel stilling

Vi har fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Partssammensatt utvalg – kompetanse

Det er dessuten avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder

KS 100-KS 300

Avtalen omfatter alle kommunalt ansatte. Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Flere særavtaler er tilknyttet dette området, disse finnes under overskriften "andre avtaler" under.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. mai 2021

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 312 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 500 363 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 800 386 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 12 100 423 500
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 500 464 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 300 504 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 532 800
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 550 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 319 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 371 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 393 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 12 800 434 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 300 474 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 600 514 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 560 500
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 322 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 374 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 396 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 000 444 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 700 485 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 000 519 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 548 300

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 325 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 378 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 400 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 200 454 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 000 495 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 300 524 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 553 800
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 571 700
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 333 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 390 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 412 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 400 464 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 200 515 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 400 537 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 559 000
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 579 700

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 379 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 700 434 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 700 454 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 800 515 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 537 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 18 400 556 900
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 18 700 590 200
Lektor med tilleggsutdanning 18 900 608 900

 

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 900 419 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 600 446 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 15 700 467 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 16 700 523 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 500 549 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 18 800 597 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 21 000 646 100
Lektor med tilleggsutdanning 22 000 674 900

Ansiennitetstillegg KS gjeldende fra 1. mai 2021

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 700
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 400
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 3 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 700
Lektor med tilleggsutdanning 5 700
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 500

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 21 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 19 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 31 200
Lektor med tilleggsutdanning 29 200
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 39 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 7 900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 55 900
Lektor med tilleggsutdanning 66 000

Aktuelt

Ny avtale om økte koronatillegg for kommuneansatte

Fagforbundet og KS har forhandlet fram en ny avtale om økt overtidsbetaling i kommunen. Avtalen innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

Se alle nyhetssaker