Til hovedinnhold

Hovedoppgjøret 2024

Partene forhandlet på overtid og kom til enighet natt til 1. mai. 

– Dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget. Gjennom forhandlingene er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren, sier LO Kommunes leder, Mette Nord. 

Solide lønnstillegg

Avtalen sikrer ansatte i kommunal sektor et tillegg i årslønna på mellom 22 000 og 37 000 kroner.  

Se oppdatert tabell med tillegg og ny årslønn lenger ned på siden.

Ramma i kommuneoppgjøret er på nivå med årets frontfagsoppgjør. Lederen for LO Kommune peker på at en normalisering av prisveksten gjør at det er mulig å få til en reell lønnsvekst som er høyere enn kostnadsveksten.  

– Det har vært viktig for LO Kommune å sikre at hele laget får et godt lønnsoppgjør, ikke bare enkeltgrupper, sier Mette Nord.
 

Mer om resultatet

Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. mai 2024

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 31 300 382 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 437 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 459 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 507 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 548 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 584 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 22 000 614 100
Lektor med tilleggsutdanning 22 000 633 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 24 800 382 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 437 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 459 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 507 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 548 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 584 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 22 000 614 100
Lektor med tilleggsutdanning 22 000 633 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 382 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 437 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 459 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 507 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 548 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 000 584 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 22 000 614 100
Lektor med tilleggsutdanning 22 000 633 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 385 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 441 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 463 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 517 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 23 500 560 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 25 600 593 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 29 700 628 700
Lektor med tilleggsutdanning 30 000 647 500
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 393 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 452 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 474 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 527 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 23 500 580 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 25 600 606 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 29 700 639 200
Lektor med tilleggsutdanning 30 000 660 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 439 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 22 000 496 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 22 000 516 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 22 000 578 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 23 500 604 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 29 200 638 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 29 700 673 400
Lektor med tilleggsutdanning 30 000 695 000
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 479 700
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 25 800 513 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 100 534 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 27 300 596 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 28 500 627 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 30 700 685 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 35 500 745 100
Lektor med tilleggsutdanning 37 000 778 000

Tall på 16 års-trinnet merket med (*) gjelder fra 1. januar 2023.  

Slik virker ansiennitetstilleggene

Ansiennitetstilleggene skal arbeidstakeren ha når hen når en gitt ansiennitetsdato. Det vil si opprykk til nytt ansiennitetstrinn i lønnstabellen.

Arbeidstakerne kan ikke lønnes lavere enn "Laveste årslønn (garantilønn)" på de enkelte ansiennitetstrinn i de ulike stillingsgruppene.

Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for sentralt tillegg, altså 1.5.2024, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet per 30.4.2024, deretter gis tillegg for ansiennitet.

Ved ansiennitetsopprykk på senere dato enn virkningstidspunkt for sentralt tillegg, gis det avtalte sentrale lønnstillegget per 1.5.2024. Ansiennitetstillegg gis først når dato for nytt ansiennitetstrinn inntreffer.

Ansiennitetstillegg KS. Gjeldende fra 1. mai 2024

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 11 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 14 600
Lektor med tilleggsutdanning 13 900

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 10 500
Lektor med tilleggsutdanning 13 300
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 800
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning 41 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 24 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 32 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 34 200
Lektor med tilleggsutdanning 34 200
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 39 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 16 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 17 800
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning 17 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 17 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 22 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 47 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 71 700
Lektor med tilleggsutdanning 83 000

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

KS 100 - KS 300

Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?