KS

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkuranseutsatte bedrifter og i energisektoren.

Mellomoppgjøret 2019

Mellomoppgjøret 2019 sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse - utdanning gir uttelling (se lønnstabell under).

Fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft og det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet. 

Heltid

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året. 

Pensjon

Kjønns- og aldersnøytral modell for opptjening av pensjon er beholdt. Avtalen sikrer også pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.

I tillegg får nå lærlinger i kommunesektoren pensjonsopptjening.

Hovedoppgjøret 2018

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen kroner med virkning fra 1. mai 2018. Det sikrer reell økning i kjøpekraft og avtalen gir også flere grupper uttelling for kompetanse. 

Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. mai 2019 (garantilønn er gjeldende fra 1. juli 2019)

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 301 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 350 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 372 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 410 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 450 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 489 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 514 600
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 531 700
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 307 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 357 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 379 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 420 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 460 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 499 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 524 400
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 542 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 309 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 360 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 382 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 430 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 470 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 504 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 530 100
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 547 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 312 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 364 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 386 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 440 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 480 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 508 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 500 535 600
Lektor med tilleggsutdanning 17 500 553 300
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 320 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 376 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 398 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 450 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 500 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 519 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 500 540 800
Lektor med tilleggsutdanning 17 500 561 300
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 367 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 420 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 440 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 500 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 500 520 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 500 536 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 18 000 569 700
Lektor med tilleggsutdanning 19 000 588 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 900 405 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 430 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 450 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 505 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 000 530 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 000 576 900
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 19 500 623 300
Lektor med tilleggsutdanning 20 000 651 000

Ansiennitetstillegg KS gjeldende fra 1. juli 2019

Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 400
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 3 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 700
Lektor med tilleggsutdanning 5 700
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 4 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 900
Lektor med tilleggsutdanning 26 800
Stillingsgruppe Ansiennitets-tillegg (fra 1/7)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 37 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 10 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 5 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 53 600
Lektor med tilleggsutdanning 62 900

Aktuelt

Enighet om veileder for ferieavvikling i kommunene

Partene er enige om at ferieavviklingen i kommunene skal skje som normalt. Det kan imidlertid være behov for å gjøre endringer i helt spesielle tilfeller. Partene er nå enige om en veileder som beskriver spørsmål vedrørende ferieavviklingen.

30.04.2020

Se flere artikler

KS 100-KS 300

Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Flere særavtaler er tilknyttet dette området, disse finnes under overskriften "hovedtariffavtalen for kommunesektoren" over her.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021