KS

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkuranseutsatte bedrifter og i energisektoren.

Hovedoppgjøret 2018

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen kroner med virkning fra 1. mai 2018. Det sikrer reell økning i kjøpekraft og avtalen gir også flere grupper uttelling for kompetanse. 

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med realkompetanse, men som står uten formell utdanning. 

Last ned tariffinfo til å henge opp på arbeidsplassen (pdf)

Garantilønn, sentrale lønnstillegg og ansiennitetstillegg i KS. Gjeldende fra 1. mai 2018.

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 - 293 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 500 - 338 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 500 - 359 800
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 - 386 200
Lærer 10 000 - 386 200
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 - 425 800
Adjunkt 10 000 - 425 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 500 - 474 700
Stillinger med krav om mastergrad 8 800 - 498 600
Lektor 8 800 - 498 600
Lektor med tilleggsutdanning 8 800 - 514 700
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 5 500 299 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 500 6 400 345 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 500 6 400 366 200
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 7 500 393 700
Lærer 10 000 7 500 393 700
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 8 400 434 200
Adjunkt 10 000 8 400 434 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 500 9 700 484 100
Stillinger med krav om mastergrad 8 900 9 800 508 400
Lektor 8 900 9 800 508 400
Lektor med tilleggsutdanning 9 100 10 400 525 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 2 800 301 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 800 3 500 348 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 800 3 500 369 700
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 7 500 401 200
Lærer 10 000 7 500 401 200
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 8 300 442 500
Adjunkt 10 000 8 300 442 500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 800 4 600 488 500
Stillinger med krav om mastergrad 9 000 5 700 514 000
Lektor 9 000 5 700 514 000
Lektor med tillegsutdanning 9 200 5 700 530 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 3 000 304 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 500 4 200 352 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 500 4 200 373 900
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 11 000 6 000 407 200
Lærer 11 000 6 000 407 200
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 11 000 6 600 449 100
Adjunkt 11 000 6 600 449 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 900 4 300 493 300
Stillinger med krav om mastergrad 9 200 5 000 519 100
Lektor 9 200 5 000 519 100
Lektor med tillegsutdanning 9 400 5 000 535 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 8 100 312 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 500 11 400 364 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 500 11 400 385 300
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 500 19 400 426 600
Lærer 8 500 19 400 426 600
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 7 100 456 200
Adjunkt 9 000 7 100 503 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 10 300 503 600
Stillinger med krav om mastergrad 9 400 5 200 524 300
Lektor 9 400 5 200 524 300
Lektor med tillegsutdanning 9 600 8 000 543 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 46 300 359 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 100 38 000 402 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 100 38 000 423 300
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 500 20 200 446 800
Lærer 8 500 20 200 446 800
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 22 200 478 400
Adjunkt 9 000 22 200 478 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 300 16 200 520 300
Stillinger med krav om mastergrad 10 000 27 400 551 700
Lektor 10 000 27 400 551 700
Lektor med tillegsutdanning 10 100 25 300 569 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 37 000 396 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 8 000 6 900 409 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 8 500 6 400 429 700
Stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 800 18 500 465 300
Lærer 8 800 18 500 465 300
Stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 500 18 100 496 500
Adjunkt 9 500 18 100 496 500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 11 200 39 600 559 900
Stillinger med krav om mastergrad 11 600 52 100 603 800
Lektor 11 600 52 100 603 800
Lektor med tillegsutdanning 12 300 61 900 631 000

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Aktuelt

Strid om arbeidstida til deltidsbrannfolk etter EU-dom

Er hjemmevakta til deltidsbrannfolk arbeidstid, og hva betyr eventuelt det for lønnen? Spørsmålet er aktuelt etter en dom i EU-domstolen som sier at vakta er arbeidstid, men sier ingenting om lønn.

21.11.2018

Se flere artikler