Til hovedinnhold

Når begynner lønnsoppgjøret? (Datoene er foreløpige)

Fagforbundet krever at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, og at de som har minst, må få mest. De seinere åra har alle merket de økte prisene, men de med lave inntekter er hardest rammet. I hovedoppgjøret i 2024 må hele laget av arbeidsfolk få en rettferdig reallønnsøkning.

Les mer: Tariffoppgjøret 2024: Fagforbundet krever økt kjøpekraft for hele laget

80 avtaler i lønnsoppgjøret 2024

Fagforbundet er part i rundt 80 avtaler i lønnsoppgjøret - og forhandler i praksis disse avtalene gjennom hele året. Våre avtaleområder med flest medlemmer er kommunesektoren og sykehusene - men vi har en rekke avtaleområder der vi forhandler lønn og rettigheter for våre medlemmer. 

Medlemmene avgjør

Når et oppgjør er ferdig forhandlet, sendes det ut til uravstemning blant medlemmene.

Her kan du lese mer om hvordan uravstemning foregår

Krone eller prosenttillegg?

Fagforbundet er opptatt av rettferdig fordeling, og at de som har minst må få mest. Derfor krever vi ofte et kronetillegg når vi forhandler lønn. I filmen under kan du få en kort forklaring på hvorfor.

Spørsmål og svar om lønn og avtaler

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?