Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling.

Få en forklaring av lønnsoppgjøret 2023 her

 

Datoer for lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret i år starter med forhandlingene i privat sektor. Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge er det partene i eksportindustrien som begynner. Her finner du datoer for de forskjellige områdene når de er klare.

Når begynner lønnsoppgjøret?

Mandag, 27. Mars 2023 Torsdag, 30. Mars 2023
Fredag, 31. Mars 2023
Tirsdag, 18. April 2023

Se flere hendelser

80 avtaler i lønnsoppgjøret 2023

Fagforbundet er part i rundt 80 avtaler i lønnsoppgjøret 2023 - og forhandler i praksis disse avtalene gjennom hele året. Måten vi forhandler lønn på i Norge kalles frontfagsmodellen. Frontfaget setter rammen for lønnsoppgjøret, slik at Norges eksport til utlandet fortsatt er konkurransedyktig.

Medlemmene avgjør

Når et oppgjør er ferdig forhandlet, sendes det ut til uravstemning blant medlemmene.

Her kan du lese mer om hvordan uravstemning foregår

Et nytt, krevende oppgjør

 – Det er egentlig alt for tidlig å si noe om oppgjøret neste år. Det er likevel ingen tvil om at vi får et nytt krevende oppgjør, men som alltid skal vi jobbe for at hele laget, på alle tariffområder, skal få et bra oppgjør sier LO Kommunes daglige leder Pål Skarsbak om lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2022 var et hovedoppgjør. Les mer om lønnsoppgjøret 2022

 

Spørsmål og svar om lønn og avtaler

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?