Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen, ikke bare lønn, er oppe til forhandling.

Datoer for lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret starter med forhandlingene i privat sektor. Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge er det partene i eksportindustrien som begynner. Så følger alle de andre områdene, som eksempel: privat sektor, ideelle organisasjoner, sykehusene og kommunene.

Når begynner lønnsoppgjøret?

Tirsdag, 27. August 2024 Onsdag, 28. August 2024
Tirsdag, 3. September 2024 Onsdag, 4. September 2024

Se flere hendelser

Fagforbundet krever at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, og at de som har minst, må få mest. De seinere åra har alle merket de økte prisene, men de med lave inntekter er hardest rammet. I hovedoppgjøret i 2024 må hele laget av arbeidsfolk få en rettferdig reallønnsøkning.

Les mer: Tariffoppgjøret 2024: Fagforbundet krever økt kjøpekraft for hele laget

80 avtaler i lønnsoppgjøret 2024

Fagforbundet er part i rundt 80 avtaler i lønnsoppgjøret - og forhandler i praksis disse avtalene gjennom hele året. Våre avtaleområder med flest medlemmer er kommunesektoren og sykehusene - men vi har en rekke avtaleområder der vi forhandler lønn og rettigheter for våre medlemmer. 

Medlemmene avgjør

Når et oppgjør er ferdig forhandlet, sendes det ut til uravstemning blant medlemmene.

Her kan du lese mer om hvordan uravstemning foregår

Lønnsoppgjøret 2024

Under kan du se et frokostmøte som ble sendt 19. mars om lønnsoppgjøret 2024.

Hvordan skal Fagforbundet sikre medlemmene sine høyere lønn, og er det fare for streik? Vi gir deg alt du ikke visste at du lurte på om lønnsoppgjøret!

Nestleder Helene Skeibrok og leder for forhandlingsenheten, Kai Nygård forklarer. Programleder er Ingrid Wergeland, informasjonsavdelingen.

Spørsmål og svar om lønn og avtaler

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?