Solidaritetsprosjekter

Fagforbundet har et omfattende internasjonalt solidaritetsengasjement. Vi har finansiert byggingen og drifter Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. I tillegg har Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en samarbeidsavtale for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking, og rydding av klasebomber i Laos. Fagforbundets ambassadørkorps er opprettet i tilknytning til avtalen. Det er Palestina-ambassadør i hver forbundsregion. 

Barnebyen i Angola

angola.jpg
Foto : Fagforbundet

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola gir ungene en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. Barnebyens familiehus, familieprogram, barnehage og grunnskole gir enslige mødre, storesøstre eller bestemødre hjelp til selvhjelp, for å kunne ta vare på barna de har ansvaret for. 

Fagforbundet har barnebykontakter i alle forbundsregioner

Rydding av eksplosiver i Laos

laos.jpg
Foto : Ole Morten Melgård

I Laos har Fagforbundet samarbeidet med Norsk Folkehjelp siden 2009. Prosjektet kartlegger og fjerner klasebomber og ammunisjonsrester.  Fram til 2015 støttet Fagforbundet et eksplosivryddingsteam i Sekong-provinsen. Teamet fjerner eksplosiver slik at befolkningen kan drive jordbruk, skog og fiske, og barna kan leke og gå til skolen. I tillegg blir områder hvor det planlegges sykehus og skoler prioritert.

Palestinernes kamp i Gaza og på Vestbredden

palestina.jpg
Foto : Fagforbundet

Palestinerne i Gaza og på Vestbredden kjemper mot okkupasjon og undertrykking. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp inngikk i 2009 et samarbeid til støtte for palestinere i Midtøsten. Samarbeidet er nå i sin tredje periode og varer fram til landsmøtet i 2021.

Flyktningleirer i Libanon

libanon.jpg
Foto : Fagforbundet 

Fagforbundet støtter tre av Norsk Folkehjelps prosjekter i Libanon:  Kvinner Kan, Unge Kan og Knowledge Workshop. Målet er å øke palestinske kvinners og palestinsk ungdoms deltakelse i samfunnslivet. Økt kvinneandel i komiteene i flyktningleirene og palestinske organisasjoner er et viktig mål.

Oljefondskampanjen

oljefondet.png
Foto : Fagforbundet 

Oljefondet er investert  med over 165 milliarder kroner av våre felles sparepenger i 64 selskaper som tjener på den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Bli med på kampanjen og si i fra til de ansvarlige Oljefondet, Finansdepartementet, Etikkrådet og Finanskomiteen og be dem endre praksis.

 

Bankkampanjen

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har gått igjennom fondene som norske banker tilbyr til sine kunder for å se om de er investert i selskaper med virksomhet på okkupert palestinsk område.  Vi oppfordrer deg til å sjekke banken din.

Vi har identifisert 11 selskaper som i lang tid har tjent på og medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinsk område. Enkelte norske og internasjonale finansaktører har allerede utelukket noen av disse selskapene fra fond.

Aktuelt

Opprop om det palestinske sivilsamfunnet med krav til utenriksminister Huitfeldt

51 organisasjoner skriver i et opprop til utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd, må kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 2016 følges opp med målrettede tiltak. Resolusjonen slår fast at de israelske er bosettingene er folkerettsstridige, og også at stater må differensiere mellom Israel og de ulovlige bosettingene. Organisasjonene krever også handling i forhold til Israels tvangsflytting av palestinere i Masafer Yatta-området og Israels terrorstempling av palestinske organisasjoner.

Se alle nyhetssaker

Kontakt:

Portrettbilde av Ingunn Eriksen

Ingunn Eriksen

Politikk og samfunn

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?