Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i badeanlegg

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i badeanlegg. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i badeanlegg. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. I bade- og svømmeanlegg organiserer Fagforbundet blant annet badebetjenter, badeverter, driftsledere, resepsjonister, maskinister, byggdriftere, renholdere, badevakter, instruktører og kurslærere.

De som arbeider i badene er yrkesgrupper som sørger for trivsel og godt miljø i det offentlige rom. De ansatte er opptatt av å gi brukerne et hyggelig badetilbud, informasjon, sikkerhet og opplæring i babysvømming og svømmekurs for barn og voksne.

Kursstigen

Fagforbundet har utviklet en kursstige for ansatte i badeanlegg, sammen med organisasjonen Bad, Park og Idrett. Den består av ulike fagmoduler.  Bakgrunnen er et behov for en formell og godkjent opplæring og kompetanse for ansatte i bade- og svømmeanlegg i Norge. Formålet er å gi ansatte et opplæringstilbud som dekker de krav myndighetene setter til tilfredsstillende opplæring i helhetlig drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg.

Kursstige Bad er et utdanningstilbud til våre medlemmer i badeanlegg. Ta kontakt med din forbundsregion for å undersøke hvilke kurs som tilbys.

Fagforbundet kjemper også for:

  • At det er vann i bassengene.
  • At både nyanlegg og gamle bade- og svømmeanlegg må vedlikeholdes.
  • Å synliggjøre at nyanlegg må vedlike­holdes og at det er fokus på livsløpskostnadene ved det enkelte anlegg.
  • Kvalitetssikring av anleggene slik at de gir sosialt, fysisk og psykisk utbytte.
  • HMS-internkontroll som et verktøy for gode rutiner.
  • Utdanning og faglig kompetanse som bidrar til å sikre kvalitet for brukere av anleggene.
  • Forutsigbar kommuneøkonomi som garanti for gode tilbud og sikre arbeidsplasser.

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Kursstige bad Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Jarle Kristoffersen

Jarle Kristoffersen

Fagleder

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?