Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i badeanlegg

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i badeanlegg. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i badeanlegg. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. I bade- og svømmeanlegg organiserer Fagforbundet blant annet badebetjenter, badeverter, driftsledere, resepsjonister, maskinister, byggdriftere, renholdere, badevakter, instruktører og kurslærere.

De som arbeider i badene er yrkesgrupper som sørger for trivsel og godt miljø i det offentlige rom. De ansatte er opptatt av å gi brukerne et hyggelig badetilbud, informasjon, sikkerhet og opplæring i babysvømming og svømmekurs for barn og voksne.

Kursstigen

Fagforbundet har utviklet en kursstige for ansatte i badeanlegg, sammen med organisasjonen Bad, Park og Idrett. Den består av ulike fagmoduler.  Bakgrunnen er et behov for en formell og godkjent opplæring og kompetanse for ansatte i bade- og svømmeanlegg i Norge. Formålet er å gi ansatte et opplæringstilbud som dekker de krav myndighetene setter til tilfredsstillende opplæring i helhetlig drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg.

Kursstige Bad er et utdanningstilbud til våre medlemmer i badeanlegg. Ta kontakt med din forbundsregion for å undersøke hvilke kurs som tilbys.

Fagforbundet kjemper også for:

  • At det er vann i bassengene.
  • At både nyanlegg og gamle bade- og svømmeanlegg må vedlikeholdes.
  • Å synliggjøre at nyanlegg må vedlike­holdes og at det er fokus på livsløpskostnadene ved det enkelte anlegg.
  • Kvalitetssikring av anleggene slik at de gir sosialt, fysisk og psykisk utbytte.
  • HMS-internkontroll som et verktøy for gode rutiner.
  • Utdanning og faglig kompetanse som bidrar til å sikre kvalitet for brukere av anleggene.
  • Forutsigbar kommuneøkonomi som garanti for gode tilbud og sikre arbeidsplasser.

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for deg som jobber i badeanlegg Last ned
Kursstige bad Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Jarle Kristoffersen

Jarle Kristoffersen

Fagleder

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?