Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i folkebibliotek, skolebibliotek eller fylkesbibliotek. Enten du er kontoransatt, bibliotekar eller biblioteksjef, er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundets bibliotekpolitikk

Folkebiblioteket har gjennomgått store endringer de senere år, og fremstår i dag som attraktive og viktige møteplasser i lokalsamfunnet. Bibliotek må styrkes for å kunne leve opp til sitt samfunnsansvar som uavhengige og kompetente kunnskapsformidlere. 

Kulturutredningen 2014 konkluderte med at satsingen på bibliotek var nedprioritert i kommunene. Folkebibliotekenes driftsbudsjett må styrkes for å sikre fortsatt utvikling.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

  • Arbeide for at folkebiblioteket skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling.
  • Arbeide for at folkebibliotekene har kompetent personale, hen­siktsmessige lokaler og tilstrekkelige ressurser.
  • Arbeide for at fylkesbibliotekene som en regional utviklingsaktør fortsatt har en støttende, utviklende og koordinerende rolle for folkebibliotekene i fylket.
  • Bidra de ansatte får nødvendig opplæring om opphavsrett, kilde­kritikk, og ivaretakelse av personvernet.
  • Arbeide for at det legges til rette for flere meråpne bibliotek
  • Arbeide for at bibliotekene utvikler sin rolle som et tilbud i kom­munenes arbeid med integrering.
  • Arbeide for at folkebibliotekene videreutvikles som en kommunal arena for tilgang til og opplæring i bruk av digitale ressurser.
  • Arbeide for at bibliotekene deltar i internasjonalt samarbeid for økt kompetanse.

Brosjyrer og materiell

Biblioteksjefens ansvarsområde Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Heidi Anderssen-Dukes

Heidi Anderssen-Dukes

Rådgiver

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?