Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i folkebibliotek, skolebibliotek eller fylkesbibliotek. Enten du er kontoransatt, bibliotekar eller biblioteksjef, er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundets bibliotekpolitikk

Bibliotekene er attraktive og viktige møteplasser i lokalsamfunnet. Nasjonal
bibliotekutvikling har bidratt til at nye grupper bruker biblioteket, til kulturarrangementer,
møter, aktiviteter, spill, digital bistand og «varmestue». 

Det er ønskelig å tilsette arbeidstakere med ulik fagbakgrunn i bibliotekene, eksempelvis
for å ivareta det sosialfaglige arbeidet i biblioteket. Det er likevel viktig at bibliotekfaglige
oppgaver utføres av ansatte med bibliotekfaglig kompetanse.


Biblioteket må fortsatt styrkes for å kunne leve opp til sitt samfunnsansvar som
uavhengige og kompetente kunnskapsformidlere. Bibliotekets funksjon som demokratisk
debattarena forutsetter at biblioteksjefen har et tydelig redaktøransvar for aktiviteter i
biblioteket.

I mindre bibliotek blir det stor spredning på oppgaver, mens storbybibliotekene har gått i
retning av spesialisering og mer ensretting av arbeidsoppgavene. Bibliotekansatte må
kunne påvirke sin arbeidshverdag og oppgaver.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst skal:

- Arbeide for at folkebiblioteket skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling.
- Arbeide for å styrke folkebibliotekets rolle som kompetent, kildekritisk og uavhengig informasjonsformidler
- Arbeide for at biblioteket får tilført ressurser og kompetanse for å møte nye oppgaver og brukergrupper
- Arbeide for at bibliotekene deltar i internasjonalt samarbeid
- Arbeide for at fylkesbibliotekene som en regional utviklingsaktør fortsatt har en støttende, utviklende og koordinerende rolle

Brosjyrer og materiell

Biblioteksjefens ansvarsområde Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Heidi Anderssen-Dukes

Heidi Anderssen-Dukes

Rådgiver

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?