Fagforbundet for tolker

Er du tolk? Da er du velkommen som medlem i Fagforbundet. Fagforbundet vil at langt flere tolker skal få fast ansettelse. Faste ansettelser av tolker vil gi en forutsigbar inntekt. Fagforbundet vil også at tolker skal ha et godt arbeidsmiljø og mulighet til etter- og videreutdanning.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale