Til hovedinnhold

Som medlem har du gode forsikringer

Ved innmelding som yrkesaktiv får du automatisk to forsikringer som en del av kontingenten du betaler. Nå tilbyr vi også reiseforsikring og advokatforsikring til alle våre medlemmer. I 2020 gikk Postkom inn i Fagforbundet og i en overgangsperiode vil disse medlemmene beholde sine opprinnelige ordninger.

Reiseforsikring til medlemmer

Fagforbundet tilbyr en god og billig reiseforsikring til alle medlemmer. 

 • Under 67: 1188,- med familie og 864,- for enslig.

 • Over 67: 2092,- med familie og 1460,- for enslig.

Hva dekker Fagforbundet reiseforsikring - SpareBank1?

 • Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden
 • Gjelder alle reiser
 • Det stilles ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Gjelder hele familien (ektefelle/samboer og barn under 20 år), uavhengig om dere reiser sammen eller hver for dere
 • Den har svært gode vilkår og rabattert pris

Skader kan meldes under meldeskade.no

Les mer og bestill reiseforsikringen hos Sparebank1

Inkludert i medlemskapet: LOfavør innboforsikring - Norges beste!

NB! Endrede vilkår fra 2023 - les mer

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil 300 000
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Les mer om LOfavør innboforsikring
Øvrige medlemsfordeler gjennom LOfavør

Meld skade på eiendeler (LOfavør innboforsikring)

Avtalenummer for LOfavør innboforsikring er 16469720.

* For student- og lærlingmedlemmer er det egenandel på kr. 2000,- for mobil og nettbrett. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på kr. 0, men skader på under kroner 2000,- dekkes ikke. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Du kan også melde krav på telefon 915 02 300

Inkludert i medlemskapet: Fagforbundets stønadskasse

Fagforbundets stønadskasse gir en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. Erstatningen er 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden), 22 295,- i 2023. Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank1 erstatning til etterlatte. Ved å melde skade elektronisk, vil du få behandling og oppgjør raskere. Du trenger bare å melde kravet en gang dersom du har krav på både gruppeforsikring død og stønadskassa.

Medlemmer som kommer fra Fagforbundet Post og finans er medlemmer av LOfavør grunnforsikring, ikke stønadskassa. 

Meld krav etter dødsfall elektronisk (Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring og stønadskassa)
Avtalenummer for Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring er GRP0073289
Avtalenummer for Fagforbundets stønadskasse er GRP0043794

Veiledning til skjema - melding om dødsfall

Skjema - melding om dødsfall

LOfavør Advokatforsikring

Advokatforsikring gir deg og husstanden din tilgang på advokathjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien og får hjelp til saken er løst.

Les mer om advokatforsikring

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (tidligere gruppeforsikring)

Som medlem i Fagforbundet har du også tilgang til andre gunstige forsikringer. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (gruppeforsikringen)  når du melder deg inn i forbundet. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.

Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Du kan også melde krav på telefon 915 02 300.

Dersom man reserverer seg mot Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring ved innmelding, men ombestemmer seg på et senere tidspunkt, kreves det helseerklæring.

NB! Nye yrkesaktive medlemmer trenger ikke å levere helseerklæring. Dere får tilbud i posten cirka 6 – 8 uker etter innmelding.

Begunstigelse kan meldes digitalt

Hvem skal få utbetalt forsikringen? Her kan du melde begunstigelse digitalt

Les mer om uføre- livs- og ulykkesforsikring:

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring

Information in English: About the insurance

Student- og lærlingforsikring

Mer om forsikringer og LO favør medlemsfordeler i Fagforbundet

Mer om forsikringer og LOfavør i Fagforbundet Post og finans 

Noe mer du lurer på?

Har du spørsmål i forbindelse med forsikring kan du kontakte Fagforbundets forsikringssekretariat på telefon 23 06 42 01 mellom kl.10.00-14.00.

Du kan også sende e-post til forsikring@fagforbundet.no

Spørsmål og svar om forsikringer

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?