Forsikringer

Som medlem har du gode forsikringer

Ved innmelding som yrkesaktiv får du automatisk to forsikringer som en del av kontingenten du betaler. Nå tilbyr vi også reiseforsikring og advokatforsikring til alle våre medlemmer. I 2020 gikk Postkom inn i Fagforbundet og i en overgangsperiode vil disse medlemmene beholde sine opprinnelige ordninger.

Reiseforsikring til medlemmer

Fagforbundet tilbyr en god og billig reiseforsikring til alle medlemmer. Den nye helårs familie-reiseforsikringen koster 1140,- per år (de over 67 år betaler 1908,- per år, på grunn av høyere risiko knyttet til eldre på reise).

 • Under 67: 1140,- med familie og 840,- for enslig.

 • Over 67: 1908,- med familie og 1332, for enslig.

Se hva  reiseforsikringen dekker hvis du må avlyse reise eller utsette hjemreise på grunn av koronapandemien.

Hva dekker Fagforbundet reiseforsikring - SpareBank1?

 • Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden
 • Gjelder alle reiser
 • Det stilles ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Gjelder hele familien (ektefelle/samboer og barn under 20 år), uavhengig om dere reiser sammen eller hver for dere
 • Den har svært gode vilkår og rabattert pris

Skader kan meldes under meldeskade.no

Les mer og bestill forsikringen hos Sparebank1

Advokatforsikring

Fagforbundet innførte i 2021 kollektiv avtale på denne forsikringen, og kun i en begrenset periode, som nå er over, kunne medlemmer tilslutte seg ordningen og få redusert månedspris.

Les om hva forsikringen dekker og meld sak på Help sine sider.

Inkludert i medlemskapet: LOfavør innboforsikring - Norges beste!

NB! Endrede vilkår fra 2022 - les mer

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil 300 000
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Les mer om LOfavør innboforsikring
Øvrige medlemsfordeler gjennom LOfavør

Meld skade på eiendeler (LOfavør innboforsikring)

Avtalenummer for LOfavør innboforsikring er 16469720.

For elever, studenter og lærlinger er det ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 2 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Du kan også melde krav på telefon 915 02 300

Inkludert i medlemskapet: Fagforbundets stønadskasse

Fagforbundets stønadskasse gir en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. Erstatningen er 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank1 erstatning til etterlatte. Ved å melde skade elektronisk, vil du få behandling og oppgjør raskere. Du trenger bare å melde kravet en gang dersom du har krav på både gruppeforsikring død og stønadskassa.

Medlemmer som kommer fra Fagforbundet Post og finans er medlemmer av LOfavør grunnforsikring, ikke stønadskassa. 

Meld krav etter dødsfall elektronisk (Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring og stønadskassa)
Avtalenummer for Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring er GRP0073289
Avtalenummer for Fagforbundets stønadskasse er GRP0043794

Veiledning til skjema - melding om dødsfall

Skjema - melding om dødsfall

 

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (tidligere gruppeforsikring)

Som medlem i Fagforbundet har du også tilgang til andre gunstige forsikringer. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (gruppeforsikringen)  når du melder deg inn i forbundet. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.

Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Du kan også melde krav på telefon 915 02 300.

Dersom man reserverer seg mot Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring ved innmelding, men ombestemmer seg på et senere tidspunkt, kreves det helseerklæring.

NB! Nye yrkesaktive medlemmer trenger ikke å levere helseerklæring. Dere får tilbud i posten cirka 6 – 8 uker etter innmelding.

Begunstigelse kan meldes digitalt

Hvem skal få utbetalt forsikringen? Her kan du melde begunstigelse digitalt

Les mer om uføre- livs- og ulykkesforsikring:

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring

Information in English: About the insurance

Student- og lærlingforsikring

Mer om forsikringer og LO favør medlemsfordeler i Fagforbundet

Mer om forsikringer og LOfavør i Fagforbundet Post og finans 

Noe mer du lurer på?

Har du spørsmål i forbindelse med forsikring kan du kontakte Fagforbundets forsikringssekretariat på telefon 23 06 42 01 mellom kl.10.00-14.00.

Du kan også sende e-post til forsikring@fagforbundet.no

Spørsmål og svar om forsikringer

FAGFORBUNDETS STØNADSKASSE er en engangsutbetaling ved medlemmets død på 0,2 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden).

Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og utbetales etter følgende prioriterte rekkefølge:

Gjenlevende ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

EKTEFELLE/SAMBOER/REGISTRERT PARTNER skal henvende seg direkte til Fremtind Forsikring for å få utbetaling fra Stønadskassen/Fagforbundets Gruppeforsikring. Dødsfallet kan meldes på telefon 21 02 50 58 tastevalg 2 eller Fremtind sine nettsider.

Andre arvinger må sende inn fullstendig utfylt skjema for dødsfall, vedlagt aktuelle attester.

Når Fagforbundet sentralt har mottatt alle dokumentene, bekreftes medlemskap/dekning nederst på dødsfallsskjemaet og alle dokumenter oversendes til Fremtind for utbetaling. Behandlingstiden er vanligvis inntil 1 måned.

Utbetaling fra Stønadskassen, fratrukket eventuell tidligere utbetaling, settes inn på aktuell konto uten ytterligere informasjon.

Medlemmer i Fagforbundet Post og finans er ikke medlemmer av Stønadskassa, men LOfavør grunnforsikring. 

Last ned skjemaet Melding om dødsfall 

Se også oversikt over alle forsikringstilbud

 

Ved innmelding får alle medlemmer et tilbud om Fagforbundets uføre- livs og ulykkesforsikring, også kjent som Fagforbundets gruppeforsikring. Om du aksepterer tilbudet og betaler faktura, så blir du med på forsikringen uten egenerklæring om helse. Den dekker uførhet, ulykke og dødfall. Du kan også velge å betale med e-faktura eller avtalegiro, ved å inngå avtale med din bankforbindelse. 

Dersom man reserverer seg, og ønsker medlemskap senere, kreves det helseerklæring.

Se oversikt over alle forsikringstilbud

Nei, reiseforsikring er ikke inkludert i medlemskapet, den kommer i tillegg. Fagforbundet tilbyr en god og billig reiseforsikring til alle medlemmer. Den nye helårs familie-reiseforsikringen koster 1100,- per år (de over 67 år betaler 1353.- per år, på grunn av høyere risiko knyttet til eldre på reise).

 • Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden
 • Gjelder alle reiser
 • Det stilles ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Gjelder hele familien (ektefelle/samboer og barn under 20 år), uavhengig om dere reiser sammen eller hver for dere
 • Den har svært gode vilkår og rabattert pris. Se vilkårene på PDF her.

Les mer og bestill reiseorsikring

 

På medlemskortet ditt står det hvilke forsikringer som er knytta direkte til medlemskapet ditt. Bokstaven O  bekrefter at du er medlem i Fagforbundets stønadskasse. Bokstaven H bekrefter at du har kollektiv hjemforsikring / innboforsikring.

Fullstendig oversikt over forsikringene dine får du ved å logge deg inn på LOfavør.

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke.

 

Som student er innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse inkludert i medlemskontingenten.

LOfavør har også en Student- og lærlingsforsikring som er en helårs reiseforsikring og ulykkesforsikring til 952,- i året. Sammen med innboforsikringen som du allerede har gjennom medlemskapet ditt, er dette en super trygghetspakke. Forsikringen kan kjøpes av de med student- eller lærlingsmedlemskap.

 

 

Når du blir medlem får du tilbud om Fagforbundets gruppelivsforsikring. Forsikringen gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie. Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i denne forsikringen når du melder deg inn i forbundet.

 

Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt. Vår samarbeidspartner SpareBank 1 hjelper deg med å si opp denne.

Nei. Innboforsikringen er en fast del av medlemskapet ditt. Dette er Norges beste innboforsikring.

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 2000,- i egenandel ved skade. Hvis to eller flere i husstanden har kollektiv hjem innboforsikring er den 0 (gjelder skader over 2000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Ja. Innboforsikringen er en fast del av medlemskapet ditt. Her ser du hvorfor dette er Norges beste innboforsikring.

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 2000,- i egenandel ved skade. Hvis to eller flere i husstanden har kollektiv hjem innboforsikring er den 0 (gjelder skader over 2000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Forsikringen inneholder også dekninger av:

 

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har vi forhandlet frem gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?