Spekter - helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 3 på 16 000.-

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mer enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 %. (samlet 4,5 %). Ledere med budsjett-, personal-, og driftsansvar gis et tillegg på 5 %.

Arbeidstakere som ikke er inkludert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et tillegg på 3,5 %.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Sentrale tillegg etter ansiennitet og garantert årslønn fra 1. juli 2018

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 314 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 350 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 350 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 400 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % 435 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 319 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 355 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 355 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 410 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % 455 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 330 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 361 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 361 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 433 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % 490 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 375 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 415 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 415 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 490 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % 525 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 402 000
Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018