Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet med Spekter Helse i A1-forhandlingene 3. mai. Resultatet ble en videreføring av dagens avtale. A1-delen av forhandlingene gjelder bare sosiale bestemmelser.

Dato for forhandling i A2-delen er satt til 9. mai. Da forhandles det om lønn.

Mellomoppgjøret 2021

Forhandlinger i Spekter helse (A2-del) kom i havn 25. juni.

Partene er blitt enige om et generelt tillegg på mellom 10 000,- og 13 000,- kroner gjeldende fra 1. juli 2021. For stillinger som krever treåring høgskole, eller mer gis et generelt tillegg på to prosent gjeldende fra 1. august.

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 2,5 prosent, gjeldene fra 1. august 2021.

Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

Kvelds- og nattillegg, gjeldende fra 1. oktober 2021:

For arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et prosentvis tillegg med 28 prosent av timelønn for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og klokka 07.00. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time.

Arbeidstakere som ikke arbeider etter skift eller turnusplan, betales 21.00 kroner per time for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og klokka 07.00.

Lørdags- og søndagstillegg, gjeldende fra 1. oktober 2021:

For ordinært arbeid mellom midnatt natt til lørdag og midnatt natt til søndag betales et prosentvis tillegg med 20 prosent av timelønn, minimum kr. 50 per time.

For arbeid til og med 16 timer per helg gjelder:

Antall helger pr år

Per time

0-17

Minst kr 50

18-21

Minst kr 70

22-26

Minst kr 85

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer per helg gjelder:

Antall helger pr år

Per time

0-17

Minst kr 60

18-21

Minst kr 75

22-26

Minst kr 90

Partene har avtalt en forenklet trappetrinnsmodell fra 1. januar 2022:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg bestående av en grunnsats som utgjør 20 prosent av timelønn. Grunnsatsen skal utgjøre minst kr. 50 per time.

  • Dersom det arbeides 16 timer eller mer per helg betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr. 10 per time.
  • Dersom det arbeides 18 – 21 helger per år betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr. 30 per time.
  • Dersom det arbeides 22 – 26 helger per år betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr 45 per time.

Lokale forhandlinger

Det settes av en pott på 1,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger (b-delsforhandlinger). Gjelder fra 1. oktober 2021. Frist for lokale forhandlinger er 24. september.

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. juli 2021, stillingsgrupper med prosenttillegg gjelder tillegget fra 1. august 2021.

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 338 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 11 000 377 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 377 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2 % 423 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2 % 470 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 343 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 11 000 382 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 382 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2 % 439 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2 % 496 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 354 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 11 000 395 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 395 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2 % 464 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2 % 532 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 399 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 13 000 451 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 13 000 451 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2 % 517 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2 % 570 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 427 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2,5 %  
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2,5 %  

 

 

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2022-24


Spekter A1

I spekteravtalens A1-del blir sosiale bestemmelser (som permisjoner og pensjon) avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10 og 13). Avtalen gjøres også gjeldende for Spekters område 11 - øvrige helseforetak.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Protokoller:
Protokoll, Spekter helse A1, område 10 og 11, hovedoppgjøret 2022


Spekter A2

I spekteravtalens A2-del blir lønn avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus, virksomheter innen helse, omsorg og oppvekst og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10, 12 og 13).

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Protokoller:
Protokoll, område 13, spekter A2, hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Aleris røntgen as
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Norlandia Care eldreomsorg
Oslo Konserthus
Spekter Helse
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Valnesfjord Helsesportsenter
Norlandia preschool
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
2Care Oslo as
Fjellinjen AS
Hålogaland Kraft as
Rehabiliteringsenteret AiR
Ruter
Helseplattformen AS
Stiftelsen RIBO
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Tyrilistiftelsen
Trøndelag ortopediske verksted
N.K.S. Helsehus Akershus
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Spekter Helse A2-del
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?