Fagforbundet for deg som jobber i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både kommunale og private barnehager. Enten du er barne- og ungdomsarbeider, barnehageassistent, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.


Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Fagforbundet jobber for lovfestet bemanning i barnehager

I et likestilt arbeidsliv der kvinner og menn deltar på lik linje, må behovet for å kombinere arbeid og omsorg ivaretas. Dette krever full barnehagedekning og bedre muligheter til å organisere egen arbeidstid.

Fagforbundet vil:

 • Ha flere ansatte i barnehagene
 • Arbeide for kvalitetskriterier, nasjonale normer og lovfestet bemanning i barnehager
 • Arbeide for at opptak i barnehage må følge reglene for avvikling av betalt foreldrepermisjon, slik at barnehageplass er tilgjengelig når behovet er der
 • Arbeide for at den nye «barnas arbeidsmiljølov» som er inntatt i opplæringsloven også omfatter barnehagene

Fagforbundet mener grunnbemanningen i barnehagen skal være: 

 • én voksen per to barn under tre år
 • én voksen per fem barn over tre år

Barnet regnes som tre år fra den måneden den fyller år.

Fagforbundet mener det skal stilles kompetansekrav til ansatte i barnehagen:

 • 25 prosent av de ansatte skal ha barne- og ungdomsarbeiderfaglig
  kompetanse
 • 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere,
  eller ha tilsvarende kompetanse

Dette kravet forutsetter at grunnbemanningen økes slik at vi får flere voksne i barnehagen.

Dette vil gjøre barnehagen til en viktig og positiv arena for barns utvikling og oppvekst. Dette krever at barnegruppene ikke blir for store. Barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet til barn og voksne – og sikrer et godt pedagogisk tilbud.

Last ned plakat til arbeidsplassen: Fagforbundets krav til bemanning i barnehagen

 

Aktuelt

Pålagt renholdsarbeid uten å få betalt

Funnene i en undersøkelse blant barnehageansatte under pandemien kan vekke oppsikt. De ansatte har blitt pålagt renholdsarbeid, og denne overtiden er heller ikke blitt betalt. Berit Tevik, leder for Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo, sier at tallene dessverre ikke er overraskende.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 PDF (94 k) Last ned Bestill
SKKO - Seksjonsbrosjyre PDF (193 k) Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb PDF (284 k) Last ned Bestill
Partnerskap mot mobbing PDF (89 k) Last ned
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i barnehagen – plakat PDF (1173 k) Last ned Bestill
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i SFO – plakat PDF (1175 k) Last ned Bestill
HEI, Lær barna å forebygge brann! - Bjørnis-plakat PDF (1178 k) Last ned Bestill
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO PDF (313 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber i barnehage PDF (356 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber som barnehagelærer PDF (319 k) Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst