Fagforbundet for deg som jobber i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både kommunale og private barnehager. Enten du er barne- og ungdomsarbeider, barnehageassistent, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Fagforbundet jobber for lovfestet bemanning i barnehager

I et likestilt arbeidsliv der kvinner og menn deltar på lik linje, må behovet for å kombinere arbeid og omsorg ivaretas. Dette krever full barnehagedekning og bedre muligheter til å organisere egen arbeidstid.

Fagforbundet vil:

 • Ha flere ansatte i barnehagene
 • Arbeide for kvalitetskriterier, nasjonale normer og lovfestet bemanning i barnehager
 • Arbeide for at opptak i barnehage må følge reglene for avvikling av betalt foreldrepermisjon, slik at barnehageplass er tilgjengelig når behovet er der
 • Arbeide for at den nye «barnas arbeidsmiljølov» som er inntatt i opplæringsloven også omfatter barnehagene

Fagforbundet mener grunnbemanningen i barnehagen skal være: 

 • én voksen per to barn under tre år
 • én voksen per fem barn over tre år

Barnet regnes som tre år fra den måneden den fyller år.

Fagforbundet mener det skal stilles kompetansekrav til ansatte i barnehagen:

 • 25 prosent av de ansatte skal ha barne- og ungdomsarbeiderfaglig
  kompetanse
 • 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere,
  eller ha tilsvarende kompetanse

Dette kravet forutsetter at grunnbemanningen økes slik at vi får flere voksne i barnehagen.

Dette vil gjøre barnehagen til en viktig og positiv arena for barns utvikling og oppvekst. Dette krever at barnegruppene ikke blir for store. Barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet til barn og voksne – og sikrer et godt pedagogisk tilbud.

Last ned plakat til arbeidsplassen: Fagforbundets krav til bemanning i barnehagen

 

Aktuelt

Fagdag: Tverrfaglig samarbeid

Hva betyr tverrfaglig samarbeid for oss som jobber på oppvekstområdet? Hvem har ansvaret for å ta initiativ til samarbeidet, og hvorfor er tverrfaglig samarbeid vanskelig?

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Brosjyrer og materiell

Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber i barnehage Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber som barnehagelærer Last ned
Fagforbundet krever flere ansatte i barnehagen - plakat Last ned Bestill
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i barnehagen Last ned Bestill
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i SFO Last ned Bestill
HEI, Lær barna å forebygge brann! - Bjørnis-plakat Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017-2021 Last ned Bestill
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned Bestill
Mer likeverdig behandling – ikke mindre Last ned Bestill
Partnerskap mot mobbing Last ned
Temahefte 21 - Barnehagen i endring
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned Bestill
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned Bestill

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst