Fagforbundet for deg som jobber med kollektivtrafikk og transport

Fagforbundet organiserer ansatte innenfor kollektivtrafikk og transport. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Fagforbundet organiserer også ansatte i de offentlige havnene.

Vi er blant annet opptatt av at godstransporten skal gå over til sjø og bane, og mindre langs veiene. 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Fagforbundet vil stoppe bruken av anbud ved å gjøre kollektivtrafikken offentlig eid. Forbundet jobber for at de negative virkningene av anbud blir minst mulig.

Fagforbundet jobber for forutsigbare og trygge rammer for medlemmene. Fagforbundet Trøndelag sikret blant annet de beste anbudsvilkårene i landet som blant annet innebar at de beholdt de lokale avtalene og at pensjonsrettighetene til de eldste medlemmene ble ivaretatt.

Fagforbundet er opptatt av medlemmenes arbeidsmiljø og dette følges opp gjennom påvirkning av busspesifikasjoner ved innkjøp, kontakt med kommuner og vegvesen vedrørende trafikale forhold.

Fagforbundet jobber for å fjerne kontantene fra buss og trikk.

Fagforbundet har vilje og evne til å sloss for lønna di.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet – for ansatte i kollektivtrafikken PDF (287 k) Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Torgeir Holm

Torgeir Holm
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk