Fagforbundet for NAV-ansatte

Fagforbundet er for deg som kommunalt NAV-ansatt. Vi ønsker deg velkommen som medlem og gir deg gjennom medlemskapet mulighet til å delta i et større felleskap av yrkesgrupper innen sosial og kontor. 

Fagforbundet har mye å tilby

Vi arrangerer årlige fagkonferanser innenfor e-forvaltning, arkiv, økonomi, personal, IKT og for ansatte innenfor administrasjon. I tillegg tilbyr vi kaffekurs, fagdager og faglunsjer. Du finner en oppdatert oversikt over tilbudene i vår kalender.

Faggruppe

For å ivareta våre medlemmer og yrkesgrupper best mulig har vi opprettet faggrupper. Gjennom faggruppe NAV får du mulighet til å delta i et større fellesskap av yrkesgrupper innen både det sosial- og kontorfaglige arbeidet. Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund men et forbund for profesjonelle ansatte. Vi bruker vår størrelse og innflytelse til å påvirke beslutningstakerne lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fagforbundet ønsker:

  • At alle tjenesteområdene, både kommunale og statlige, i NAV ivaretas på lik linje. 
  • At lønns- og arbeidsvilkår skal harmoniseres. 
  • At arbeidsmiljøet har en samhandlende kultur med respekt for den enkelte bruker og arbeidstaker. 
  • At medbestemmelse utøves på en måte som ivaretar alle ansatte. 
  • At all real- og formalkompetanse skal vektlegges ved tilsetting og avlønning. 
  • At NAV skal bruke egen kompetanse fremfor private konsulenttjenester.
  • At tjenester i NAV ikke skal privatiseres eller konkurranseutsettes.
  • At ansatte skal få mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving.
  • At utdanningsinstitusjonene utvikler tilbud innenfor arbeids- og velferdsfaget. Å styrke partnerskapet og opprettholde kommunens valgfrihet til å bestemme det kommunale tjenesteomfanget i NAV. 

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Fagdag: Tverrfaglig samarbeid

Hva betyr tverrfaglig samarbeid for oss som jobber på oppvekstområdet? Hvem har ansvaret for å ta initiativ til samarbeidet, og hvorfor er tverrfaglig samarbeid vanskelig?

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Etikk i hverdagen, diskusjonskort SKA
Fagforbundet for deg som er kommunalt ansatt på NAV Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Emilie Storli

Emilie Storli

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial