Fagforbundet for NAV-ansatte

Fagforbundet er for deg som kommunalt NAV-ansatt. Vi ønsker deg velkommen som medlem og gir deg gjennom medlemskapet mulighet til å delta i et større felleskap av yrkesgrupper innen sosial og kontor. 

Fagforbundet har mye å tilby

Vi arrangerer årlige fagkonferanser innenfor e-forvaltning, arkiv, økonomi, personal, IKT og for ansatte innenfor administrasjon. I tillegg tilbyr vi kaffekurs, fagdager og faglunsjer. Du finner en oppdatert oversikt over tilbudene i vår kalender.

Faggruppe

For å ivareta våre medlemmer og yrkesgrupper best mulig har vi opprettet faggrupper. Gjennom faggruppe NAV får du mulighet til å delta i et større fellesskap av yrkesgrupper innen både det sosial- og kontorfaglige arbeidet. Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund men et forbund for profesjonelle ansatte. Vi bruker vår størrelse og innflytelse til å påvirke beslutningstakerne lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fagforbundet ønsker:

  • At alle tjenesteområdene, både kommunale og statlige, i NAV ivaretas på lik linje. 
  • At lønns- og arbeidsvilkår skal harmoniseres. 
  • At arbeidsmiljøet har en samhandlende kultur med respekt for den enkelte bruker og arbeidstaker. 
  • At medbestemmelse utøves på en måte som ivaretar alle ansatte. 
  • At all real- og formalkompetanse skal vektlegges ved tilsetting og avlønning. 
  • At NAV skal bruke egen kompetanse fremfor private konsulenttjenester.
  • At tjenester i NAV ikke skal privatiseres eller konkurranseutsettes.
  • At ansatte skal få mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving.
  • At utdanningsinstitusjonene utvikler tilbud innenfor arbeids- og velferdsfaget. Å styrke partnerskapet og opprettholde kommunens valgfrihet til å bestemme det kommunale tjenesteomfanget i NAV. 

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er kommunalt ansatt på NAV PDF (403 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Emilie Storli

Emilie Storli
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Fagleder (i foreldrepermisjon)
Yrkesseksjon kontor og administrasjon