Studentmedlem

Allerede som student er det viktig å fagorganisere seg og for mange vil Fagforbundet være det riktige valget. Mange studenter jobber ved siden av studiene, og som studentmedlem i Fagforbundet får du hjelp uansett hvilken jobb du har ved siden av studiene.

Hvem kan bli medlem i Fagforbundet?

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 30 studiepoeng pr år. Inntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense angående stipend. Inntekt i studiets ferieperioder regnes ikke med.

Det koster ikke mye å være medlem og studentmedlemmer regnes som ordinære medlemmer i Fagforbundet, og har alle medlemsfordeler, men er ikke en del av stipendordningen. Hvis du jobber ved siden av studiene, vil vi kunne hjelpe deg dersom du ikke får de lønns- og arbeidsforhold du har krav på.

Våre studentfora og faggrupper er rådgivende for Fagforbundets studentpolitikk. Gjennom dem kan du bedre studiehverdagen og ta opp fag- og yrkesspesifikke temaer.

Alle medlemmer under tredve år er dessuten med i Fagforbundets ungdomsorganisering.

 

Last ned brosjyrer og materiell

Håndbok for studentforum Last ned
Velkommen som ungdomstillitsvalgt Last ned Bestill

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Besøk Fagforbundet Ungs hjemmesider