Til hovedinnhold

Studentmedlem

Allerede som student er det viktig å fagorganisere seg og for mange vil Fagforbundet være det riktige valget. Mange studenter jobber ved siden av studiene, og som studentmedlem i Fagforbundet får du hjelp uansett hvilken jobb du har ved siden av studiene.

Hvem kan bli medlem i Fagforbundet?

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 30 studiepoeng pr år. Inntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense angående stipend. Inntekt i studiets ferieperioder regnes ikke med.

Det koster ikke mye å være medlem og studentmedlemmer regnes som ordinære medlemmer i Fagforbundet, og har alle medlemsfordeler, men er ikke en del av stipendordningen. Hvis du jobber ved siden av studiene, vil vi kunne hjelpe deg dersom du ikke får de lønns- og arbeidsforhold du har krav på.

Våre studentfora og faggrupper er rådgivende for Fagforbundets studentpolitikk. Gjennom dem kan du bedre studiehverdagen og ta opp fag- og yrkesspesifikke temaer.

Alle medlemmer under tredve år er dessuten med i Fagforbundets ungdomsorganisering.

 

Last ned brosjyrer og materiell

Håndbok for studentforum Last ned
Velkommen som ungdomstillitsvalgt Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Besøk Fagforbundet Ungs hjemmesider

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?