Til hovedinnhold

Studentmedlem

Allerede som student er det viktig å fagorganisere seg og for mange vil Fagforbundet være det riktig valget. Mange studenter jobber ved siden av studiene. Som studentmedlem i Fagforbundet vil du få hjelp av oss eller et annet LO-forbund, uavhengig av hvilken jobb du har ved siden av studiene.

Hvem kan bli medlem i Fagforbundet?

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 30 studiepoeng pr år. Inntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense angående stipend. Inntekt i studiets ferieperioder regnes ikke med.

Det koster ikke mye å være medlem. Studentmedlemmer regnes som ordinære medlemmer i Fagforbundet og har alle medlemsfordeler, men er ikke en del av stipendordningen. Hvis du jobber ved siden av studiene, vil vi eller et annet LO-forbund hjelpe deg dersom du ikke får de lønns- og arbeidsforhold du har krav på.

Våre studentfora og faggrupper er rådgivende for Fagforbundets studentpolitikk. Gjennom dem kan du bedre studiehverdagen og ta opp fag- og yrkesspesifikke temaer.

Alle medlemmer under tredve år er dessuten med i Fagforbundets ungdomsorganisering.

 

Last ned brosjyrer og materiell

Håndbok for studentforum Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Besøk Fagforbundet Ungs hjemmesider

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?