Fagforbundets grafiske profil

Bruk av logo og nye navn på organisasjonsledd

Etter at landsmøtet innførte nye navn på enkelte organisasjonsledd, er det usikkerhet om hvordan de skal brukes og hvordan de skal knyttes opp mot logo, signaturer og liknende. Særlig handler det om forkortelser for yrkesseksjonene. Vi har forsøkt å rydde litt: Retningslinjer for bruk av logo og nye navn på organisasjonsledd (PDF-fil) 

Mal for epost-signatur

(kopier til Outlook eller annet epost-program)
Med vennlig hilsen
Navn
Tittel, avdeling
Mobilnummer
Epostadresse