Fagforbundet for deg som jobber med vann og avløp

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med vann og avløp. Vi har medlemmer som jobber både med planlegging, drifting, renovering og bygging av vann og avløpsnettet. Vi har medlemmer på vannverk og avløpsverk. Fagforbundet jobber aktivt for at våre medlemmer i sektoren skal få faglig påfyll og trygge arbeidsforhold. Vi har tilbud både til medlemmer med realkompetanse, de med fagbrev og de som har høyskole/universitetsutdanning innafor dette området.

 

Fagforbundet mener at vann og avløp skal være et offentlig ansvar og under politisk styring, og at privatisering gir dårlig kvalitet på tjenesten og på sikt en høyere pris. Tilpasning til et klima i endring krever styrket beredskap for bl.a. ras og flom som følge av sterkere stormer og hyppigere ekstremnedbør. Det er viktig at drifts- og vedlikeholdsarbeidet utføres av kvalifiserte ansatte som utvikler kunnskap og kompetanse for å møte utfordringene knyttet til befolkningsøkning og klimaendringer.

Størst i sektoren

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren med omlag 2 000 medlemmer. Vi har medlemmer som jobber både med planlegging, drift, renovering og bygging av vann- og avløpsnettet. Medlemmene jobber både på vann- og avløpsverk.

Vårt viktigste næringsmiddel

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og grunnleggende for livsvilkår og miljø. Med befolkningsøkningen øker også vannforbruket, dermed øker også mengden avløpsvann som må behandles forsvarlig. Derfor spiller vannrensing en stadig viktigere rolle for samfunnet. Fagforbundet jobber for å styrke fagutdanningen og bidra til å øke rekrutteringen til vannbransjen.

Plass til flere

Vannbransjen trenger kandidater med fagkompetanse på alle nivåer. Som fagperson innen vann kan man jobbe over hele verden. Fagforbundet har tilbud både til medlemmer med realkompetanse, de med fagbrev og de som har høyskole/universitetsutdanning innenfor dette området.

Aktuelt

Se flere artikler

Kjemiprosess er faget for deg som vil jobbe med vann -

her kan du se hvorfor

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber med vann og avløp PDF (138 k) Last ned

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Bendik Flomstad

Bendik Flomstad
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk