Informasjon til Fane2-brukere

Fane2 er Fagforbundets medlemsregister. Hver fagforening har en egen Fane2-ansvarlig. Det er viktig at registeret til enhver tid er oppdatert med kontaktinformasjon om både medlemmer og tillitsvalgte, ikke minst dersom forbundet skal ut i en streik.

For å bruke Fane2 trenger du din egen brukerkonto, som består av et brukernavn og et passord. 

Påloggingsside for Fane2

«Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene», sist oppdatert i januar 2022. Avsnitt og setninger markert med gul farge er nytt siden forrige versjon. Det som var nytt i forrige versjon (august 2021) har fortsatt rød skrift.

Nye Fane2-bruker

For å få brukerkonto må du sende inn en signert taushetserklæring og sende inn opplysninger om deg selv:

Åpne taushetserklæringen, skriv ut og signer.
Den signerte taushetserklæringen sender du til: Fagforbundet, Servicesenteret Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller som vedlegg i epost til DUTekniskHjelp@Fagforbundet.no

Du må også sende informasjon med følgende opplysninger:

Navn, fødselsnummer, mobilnummer, epost, verv, og din fagforenings navn og nummer. Dette sendes til DUTekniskHjelp@Fagforbundet.no, med overskrift "Fane2-brukerbestilling".

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?