Til hovedinnhold

Informasjon til Fane2-brukere

Fane2 er Fagforbundets medlemsregister.

Hver fagforening har en Fane2-ansvarlig. Det er viktig at registeret til enhver tid er oppdatert med kontaktinformasjon om både medlemmer og tillitsvalgte.

Påloggingsside for Fane2

Nye Fane2-bruker

For å bruke Fane2 trenger du din egen brukerkonto. Når du har avklart med din fagforening at du skal ha tilgang til Fane2, så må du sende inn signert taushetserklæring og opplysninger om deg selv for å få brukerkonto:

Åpne taushetserklæringen, skriv ut og signer.

Den signerte taushetserklæringen sender du til: Fagforbundet, Servicesenteret, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller som vedlegg i epost til DUTekniskHjelp@Fagforbundet.no

Du må også sende informasjon med følgende opplysninger: Navn, fødselsdato, mobilnummer, epost, verv, og din fagforenings navn og nummer. Dette sendes også til DUTekniskHjelp@Fagforbundet.no, med overskrift "Fane2-brukerbestilling".

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?