Informasjon til Fane2-brukere

Fane2 er Fagforbundets medlemsregister. Hver fagforening har en egen Fane2-ansvarlig. Det er viktig at registeret til enhver tid er oppdatert med kontaktinformasjon om både medlemmer og tillitsvalgte, ikke minst dersom forbundet skal ut i en streik.

Påloggingsside for Fane2

Logg inn for å finne Fane2-verktøy for tillitsvalgte

Du vil blant annet finne «Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene» som oppdateres flere ganger årlig, og andre nyttige hjelpeverktøy.

Ikke-tillitsvalgte Fane2-brukere kontakter sin fagforening eller ressursperson i fylket for å få disse verktøyene.

For å bruke Fane2 trenger du din egen brukerkonto, som består av et brukernavn og et passord. For å få brukerkonto må du sende inn en signert taushetserklæring og fylle ut et bestillingsskjema.


For å registrere deg som ny Fane2-bruker gjør du følgende:

Åpne taushetserklæringen, skriv ut og signer.
Den signerte taushetserklæringen sender du til adressen: Fagforbundet, Servicesenteret Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Fyll ut bestillingsskjemaet for Fane2-bruker.
Dersom bestillingen er i orden og vi har mottatt en signert taushetserklæring, vil du motta passord og brukernavn på e-post. Dette kan ta 2-3 uker.