Til hovedinnhold

Fagforbundet for renovatører

Ansatte innenfor renovasjon- og avfallshåndtering utfører en viktig offentlig tjeneste som påvirker ressursbruk, energiproduksjon, transportutfordringer, infrastruktur, folkehelse og miljø. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Viktig for miljøet

Gjenvinningsbransjen er en av næringene i Norge som øker mest i sysselsetting og verdiskapning. Ansatte i denne bransjen er viktige aktører i arbeidet for å håndtere avfall på en mest mulig miljøvennlig og ressurseffektiv måte. Bransjen og de ansatte spiller en viktig rolle for å ivareta beredskap, god folkehelse og trivsel.

Arbeidsmiljø er viktig

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Siden gjenvinningsbransjen har mange fysisk krevende jobber, er helse- miljø og sikkerhet ekstra viktig på dette området. Derfor bruker Fagforbunbet tid og krefter på å ivareta kravene til et trygt arbeidsmiljø. 

Påvirker rammeforhold

Fagforbundet er en viktig samfunnspolitisk aktør, som påvirker fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Fagforbundet setter søkelys på utfordrende arbeidsfor­hold og sosial dumping i renovasjonsbran­sjen og jobber for at de ansatte skal få den kompetansen som kreves for å utføre tjenesten trygt og med god kvalitet.

Ta tjenesten tilbake

Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Renovasjon i egenregi gir muligheter for langsiktig samfunnsplan­legging, gode standarder og helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanseutvikling. Renovasjon i egenregi bidrar også til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og reduserte kostnader knyttet til anbudsprosesser.

Dagens miljøpolitikk krever ombruks- og gjenvinningsløsninger framfor tradisjonell deponering. Dette stiller store krav til dem som jobber innen renovasjon.

Ta fagbrev

Fagarbeiderstatus og gode lærlingordninger er viktig for kvalitet, ordnede forhold og langsiktighet i bransjen. En gjenvinningsoperatør får i dag god utdanning på områdene HMS, innsamling og transport av alle typer avfall samt kundebehandling, materialbehandling og bedriftslære.

Det er også mulig for praksiskandidater å ta fagprøve etter fastsatte regler. I tillegg har gjenvinningsoperatører en rekke muligheter for utdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og maskinfører for anleggsmaskiner.

 

Aktuelt

Se alle

Kontaktliste

Portrettbilde av Bendik Flomstad

Bendik Flomstad

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?