Fagforbundet for personalmedarbeidere

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med personal og HR. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet har mye å tilby

Mange av våre medlemmer har personalansvar, blant dem ca 100 personalsjefer og 500 personalmedarbeidere. Fagforbundet er opptatt av å ivareta faglige behov og utfordringer som medlemmene innen personal har. Vi ønsker at personalarbeid ikke bare skal defineres som et fagområde, men også som et eget yrke.

Faggruppe

Det er opprettet en rådgivende faggruppe på personalområdet. Faggruppe personal utgir et eget månedlig nyhetsbrev. Fagforbundet har egne tillitsvalgte sentralt, i fylkene og lokalt. Vi besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben. 

Kurs og konferanser

Vi arrangerer årlig en 2-dagers konferanse i samarbeid med en høgskole eller et universitet. Vi arrangerer også personalkonferanser og gir yrkesfaglige tilbud spesielt for ansatte innenfor personal og administrasjon.

Personalstudie

Fagforbundet arbeider mye med utdanningsspørsmål, og har vært med på å utvikle et personalstudie i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studiet har spesielt fokus på offentlig sektor, og tar opp tema som personalutvikling, motivasjon, arbeidsrett og strategisk personalledelse.

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar

Er du fagleder, gruppeleder eller har en annen type lederstilling uten personalansvar? Da kan du søke på Fagforbundet ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar. Programmet går over tre samlinger og er utviklet og gjennomføres i samarbeid med det anerkjente konsulentselskapet Administrative forskningsfond (AFF). OBS: Søknadsfristen er 08. september.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon PDF (89 k) Last ned
Fagforbundet for deg som er personalmedarbeider PDF (299 k) Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Yrkesseksjon kontor og administrasjon