Medlemsfordeler | Fagforbundet ❤️

Bli medlem i Fagforbundet

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Som medlem har du noen som taler din sak og forhandler lønn og rettigheter for deg. I Fagforbundet blir du del av et tverrfaglig fellesskap, og får gunstige forsikringer og lån gjennom LOfavør.

 

Lønn

Lønn og avtaler

Vårt mål er at du skal ha lønn å leve av og arbeidstid å leve med. Vi forhandler for ca. 400 000 medlemmer årlig. Når flere ansatte er organisert, går lønnen opp.

Gå til Lønn og avtaler
Forsikring

Forsikring

Som medlem får du blant annet Norges beste innboforsikring inkludert. I tillegg kan du bestille gunstig reiseforsikring og egen advokatforsikring.

Les mer om forsikring
Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Vi har ca. 17 000 tillitsvalgte som er klare til å hjelpe deg! De fleste saker mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. 

Finn din fagforening
Stipend

Stipend

Som medlem kan du få stipend til videreutdanning og kurs, praksiskandidatopplæring eller lese og skrivekurs med data (for deg med lese- og skrivevansker).

Les mer om stipend
Jurisdisk hjelp

Juridisk bistand

De fleste konflikter løses av lokale tillitsvalgte. Hvis ikke, har vi et apparat som kan hjelpe deg med bl.a. oppsigelse, omorganisering, likestilling eller diskriminering.

Les mer om dine rettigheter
Boliglån

Boliglån

Som medlem i Fagforbundet har du LOfavør inkludert, og dermed et av landets beste renter på boliglån. Du kan også få førstehjemslån og Boliglån Ung.

Mer om boliglån

Flere medlemsfordeler

Hver sommer arrangerer Fagforbundet to familieleire; på Ringsaker på Østlandet og i Målselv i Nord-Norge.  

 • Arrangeres sammen med LOs ungdomsorganisasjon, Framfylkingen 
 • Stift nye bekjentskaper og få nye venner 
 • Morsom og minnerikt  

Les mer om Fagforbundets familieleir 

Som medlem i Fagforbundet blir du oppdatert på stort og smått i arbeidslivet. Du får: 

 • Fagbladet på papir tilsendt 10 ganger i året
 • Yrkesfaglige temahefter

 

Les mer på fagbladet.no 

Meld meg på Nyhetsbrev fra Fagbladet 

 

Som medlem får du invitasjoner til faglige kurs og sosiale møteplasser – både fra Fagforbundet lokalt og fra fylket ditt.

For de under 30 år har Fagforbundet Ung egne kurs og arrangementer. De aller fleste arrangementene er gratis.

 

Se kursoversikten

Vårt mål er å gi faglige tilbud til alle yrkesgruppene våre. Medlemmer kan også søke om stipend til etterutdanning. Fagforbundet arbeider målrettet for yrket ditt ved å:

 • Tilby yrkesfaglige kurs
 • Bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning
 • Kompetansestiger
 • Bidra til yrkesstolthet og yrkesverdi for alle
 • Stoppe brutalisering av arbeidslivet
 • Bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Finn ditt yrke

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?