Bli medlem i Fagforbundet

Fagforbundet er Norges største fagforbund og vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og arbeidskollegene dine. Som medlem får du tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend og tilbud om kurs og sosiale aktiviteter gjennom den lokale fagforeninga.

Si ja til det tverrfaglige fellesskapet på jobben – bli medlem i Fagforbundet! 

Dine medlemsfordeler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Hvert år forhandler vi for våre omlag 400 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte.

Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Lønna må gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale.

Se oversikt over lønn og avtaler

Når du melder deg inn i Fagforbundet får du blant annet med Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Fagforbundet tilbyr også gunstig reiseforsikring og fra 20. september 2021 kan du få rimelig advokatforsikring.

Les mer om forsikringer her 

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte som hjelper deg når du trenger det. (Som medlem i Fagforbundet, tilhører du først og fremst en lokal fagforening)

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. Hvis ikke saken løses lokalt, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din.

Din tillitsvalgte har forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.

Når du har meldt deg inn, kan du logge deg inn for å se hvem som er din nærmeste tillitsvalgte.

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskoler
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker) 

Som medlem i Fagforbundet får du også 15 prosent rabatt på ordinære nettkurs på Høyskolen Kristiania.

Les mer og søk stipend

I over femti år har forbundene og LO arbeidet for å gi gode og trygge avtaler til sine medlemmer. Som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt, og ved årsskifte blir den enda bedre.

1. januar 2021 kommer det vilkårsendringer på forsikringen din, som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

– LOfavør Innboforsikring var en av de første avtalene som ble forhandlet frem og er fremdeles en av de viktigste fordelene for deg som er medlem i et LO-forbund. Vi er derfor stolte av å kunne dele at den nå blir enda bedre, sier LO-sekretær Terje O. Olsson.

Ekstra trygghet i hjemmet

LOfavør Innboforsikring har lange tradisjoner som spenner mer enn 50 år tilbake i tid. Siden den gang har forsikringen endret seg i takt med markedet, for hele tiden å sikre at du er dekket av det som fremdeles er Norges beste innboforsikring. Her får du en oversikt over de viktigste endringene som blir gjeldende fra nyåret.

Forbedringer i vilkåret:

 • Egenandelen ved skade reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner.
 • Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.
 • Medlemmer med jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen.

Øvrige endringer i vilkåret:

 • Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret.
 • Rettshjelp i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner. Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner.

Les mer om vilkårsendringene for LOfavør Innboforsikring fra 2021 her

Dette kan endringene bety for deg

Forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, med et fratrekk av en egenandel. Reduksjonen i egenandel på 1 000 kr som nå blir gjeldende, omfatter den generelle egenandelen som blant annet inkluderer skader og verditap som følge av innbrudd, brann, vannlekkasje og tyveri i hjemmet.

Med hensyn til egenandelen, er det også viktig å være klar over at i de tilfeller der flere personer i samme husstand har LOfavør Innboforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader. – Det er fortsatt slik at dersom du bor sammen med et annet medlem, er det fritak for egenandel siden dere begge betaler for forsikringen gjennom medlemskapet. Studenter og lærlinger har heller ingen egenandel, og egenandelen for skade på mobiltelefon er fortsatt 1 000 kr, forteller Olsson. 

Aldersfradraget trekkes i enkelte tilfeller for å beregne det faktiske økonomiske tapet ved skader. Trekket baserer seg på flere faktorer, som gjenstandens alder, levetid og slitasje. Dersom du har en fem år gammel laptop, har verdien sunket i takt med årene du har hatt glede av den, og det er den gjenstående levetiden som blir erstattet.

– Endringen som nå går ut på å trekke både aldersfradrag og egenandel i oppgjøret, vil kunne slå forskjellig ut for deg. Har du for eksempel en relativ ny gjenstand vil du komme bedre ut ved at du betaler en lavere egenandel, forteller Olsson.

Husk å forsikre huset ditt

Mange forveksler LOfavør Innboforsikring med husforsikring, men det er ikke det samme. LOfavør Innboforsikring dekker tap av innbo og løsøre, som tyveri eller uhell, samt skader av brann eller vann. Det er viktig å være bevisst på hvilke forsikringer du har. Ellers risikerer du å stå uten forsikring for noe av det viktigste du eier, som hus og hjem.

– Forenklet kan man si at innboforsikringen dekker løse eiendeler i hjemmet ditt, som er naturlig at du tar med deg når du flytter, sier Olsson.

Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert. Så for å sikre huset mot ytre skader, naturskader og lignende, anbefales alle huseiere å ha en god husforsikring.

 

Som medlem kan du få gunstig rente på boliglån. LOfavør har inngått en egen avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som har de beste rentene for deg som er medlem. I tillegg til LOfavør Boliglån tilbyr vi førstehjemslån og Boliglån ung.

Les mer om boliglån her

Gjennom LOfavør får du flere lønnsomme tilbud, for eksempel bank- og forsikringstjenester, rabatter på hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Fagforbundets lokal-, fylkesavdelinger og Fagforbundet Ung inviterer medlemmer til faglige kurs og sosiale møteplasser. De fleste av arrangementene er gratis for medlemmene.

Følg med på Fagforbundets kurs og aktivitetsoversikt

Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet ti ganger i året. Fagbladet utgir også yrkesfaglige temahefter.

Les mer på fagbladet.no

Du kan også abonnere på Fagbladets nyhetsbrev

Fagforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle yrkesgruppene våre. Du kan også søke stipend for å ta etterutdanning.

Fagforbundet jobber målrettet for yrket ditt. Vi jobber for å:

 • tilby yrkesfaglige kurs
 • bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Vi jobber for fagkurs og kompetansestiger.
 • bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
 • stoppe brutalisering av arbeidslivet
 • bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Fagforbundet har organisert det yrkesfaglige arbeidet sånn at beslektede yrker samles i fire yrkesfaglige seksjoner:

Finn ditt yrke

Fagforbundets arrangerer hvert år familieleirer på Ringsaker og i Målselv.

På grunn av usikkerhet knyttet til koronaviruset og smitteforbyggende tiltak blir det dessverre ikke gjennomført familieleir i 2020.

Leirene er arrangert i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon Framfylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer. Familiene som deltar får nye venner og en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie. 

Se mer på nettsiden Fagforbundets familieleir

Som medlem i Fagforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:

 • oppsigelsesvern
 • lovlighet av midlertidige ansettelser
 • fortrinnsrett til ny tilsetting
 • arbeidstid
 • overtidsgodtgjørelse
 • lønn
 • Yrkesskade

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. De tillitsvalgte kan da videresende saken og be om bistand fra Fagforbundets regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt.

Kan jeg bli medlem?
- Finn yrker vi organiserer