Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med IKT

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med IKT. Digitalisering og databasert saksbehandling er et stort tema innenfor administrative og økonomiske fag. Vi samarbeider med mange fag- og høyskoler for å videreutvikle det faglige tilbudet til ulike yrkesgrupper,og hvert år arrangeres det et stort antall konferanser. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet ønsker å gi medlemmer som jobber med IKT et faglig løft. Blant Fagforbundets medlemmer er det stadig flere som arbeider med ny teknologi og digitale verktøy. Dere som er spesialister innen IKT er derfor viktige medarbeidere på arbeidsplassene.

Faggruppe

Fagforbundet har etablert en egen faggruppe på IKT-området. Gruppen er et rådgivende organ for Fagforbundet i faglige spørsmål og samfunnspolitisk gjennom innspill til relevante høringssvar. Faggruppen arbeider spesielt med å forbedre og videreutvikle det faglige tilbudet på IKT-området.

Konferanser

Hvert år arrangeres det IKT-konferanser i samarbeid med ulike høgskoler og universiteter. Fagforbundet arrangerer også en årlig eForvaltningskonferanse I tillegg har vi yrkesfaglige aktiviteter i de fleste fylkene. 

Nyhetsbrev

Fagforbundet er med og påvirker fagområdet, for eksempel gjennom høringer. Vi besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben. Vi sender ut et månedlig nyhetsbrev for medlemmer som er IKT-ansatte.

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Brosjyrer og materiell

Fagstige for yrkesgrupper i SKA Last ned
Temahefte Nr.29 - Den digitale hverdagen
Yrkesseksjon kontor og administrasjon - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?