Til hovedinnhold

Om Fagforbundet Ung

Når du er medlem av Fagforbundet er du også en del av Norges og LOs største arbeidstakerorganisasjon. I fellesskap med over 400.000 andre. Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen for medlemmer som er 30 år eller yngre.

 

 

Jobber for de unges interesser

Våre ungdomstillitsvalgte jobber for saker som er viktig for deg – enten du er lærling, student, eller i jobb. Noen av våre kampsaker er flere lærlingplasser, bolig for alle, fritidsklubber eller tannhelse inn i egenandelsordningen.Vi organiserer ansatte i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.  

 

Bevare den norske velferdsmodellen

De siste årene har den norske velferdsmodellen blitt utfordret gang på gang. Når vi ser mot flere land i resten av Europa, er det god grunn til å være varsom med å privatisere, bygge ned velferden og redusere fagbevegelsens makt.  

 

Dette har fagbevegelsen gjort for deg

Det er viktigere enn noensinne å stå samlet for sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke sånn at ting har kommet av seg selv. Visste du for eksempel at vi kan takke fagbevegelsen for viktige ordninger som studielån, sykelønn og den krav på fem ukers ferie? Her kan du lese mer om hva en fagforening er.

 

Medlemsfordeler

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å forhandle fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og kollegaene dine. Du får også flere medlemsgoder, som for eksempel gunstige forsikrings- og stipendordninger og tilgang til masse sosialt og faglig påfyll. Her kan du lese mer om alle medlemsfordelene. 

 

Ungdomstillitsvalgte

I Fagforbundet velges engasjerte unge medlemmer til å representere deg som er under 30 år. De unge har stemmerett i alle forbundets styrende organer, og jobber kontinuerlig for å få gjennomslag for vår politikk. De ungdomstillitsvalgte har medansvar for verving og oppfølging av unge medlemmer (inkludert elever, studenter og lærlinger). Ungdomstillitsvalgte jobber for det unge medlemmer er opptatt av.

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?