For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Nyheter for tillitsvalgte

Tillitsvalgt-året 2019: Hva bruker de tillitsvalgte tida på?

3500 LO-tillitsvalgte, deriblant Fagforbundet, har svart på spørsmål om hverdagen som tillitsvalgt og hva de bruker tida på. Henvendelser fra medlemmene og møter med arbeidsgiver kommer helt på topp. Men - halvparten av de tillitsvalgte sier de føler seg ensomme. Kjenner du deg igjen i noen av svarene?

Se flere artikler

Dommer fra arbeidslivet

Kommunal avlaster vant og får etterbetalt

En avlaster i Audnedal kommune får etterbetalt til sammen 129.564 kroner i lønn, ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstillegg etter å ha vunnet fram med en anke i Agder lagmannsrett.

Se flere artikler

Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte

Fortrinnsrett til del av ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

Se flere artikler

Møt månedens tillitsvalgt

Morten Waclawczyk

En bussjåfør er en mann med godt humør, heter det i sangen. Det har vi visst lenge. Det nye er at de glade passasjerer som pleide å synge sangen, har blitt sure og mutte.

Se flere artikler

Kommentaren

Mens vi venter på Aleris-dommen

I hele den vestlige verden øker andelen løsarbeidere. Altså folk som er i jobb, men som ikke har fast jobb. De kan være på korttidsengasjementer, de kan være innleide, eller selvstendig næringsdrivende.

Se flere artikler

Kurs og konferanser


Onsdag, 20. februar 2019
Torsdag, 21. februar 2019

(Regionstyremøte)

videomøte/Trøndelag

Torsdag, 21. februar 2019

Regionsstyremøte

Regionskontoret, Møre og Romsdal

Last ned brosjyrer og materiell

Prinsipp- og handlingsprogram / Vedtekter med retningslinjer 2017-2021 PDF (502 k) Last ned Bestill
Kommunikasjonsstrategi for Fagforbundet 2018–2019 PDF (200 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Karin Bøyum

Karin Bøyum
Organisasjonsenheten